Particuliere belegger lijkt ongevoelig

ing2014Deze maand komt de stand van de ING Beleggers Barometer uit op 133, vrijwel even hoog als in februari. Ondanks de internationale financiële en politieke onrust blijft het sentiment onder particuliere beleggers positief.

Zowel valutarisico's in landen als Argentinië en Rusland, als politieke onrust in Oekraïne en Thailand doet de beleggers niet veel. Het optimisme wordt vooral gevoed door gunstige berichten over de economieën van Europa en de VS.
Beleggen met geleend geld is niet in trek bij de particuliere belegger. Bijna een op de zes beleggers geeft aan dit wel eens te hebben gedaan. Van deze groep heeft een derde meer dan 10% van de portefeuille met geleend geld gekocht.

Ing BeleggingsBarometer 05april2014

'Ontwikkelde markten drijven positief beurssentiment'
"Je ziet dat beleggers duidelijk vertrouwen hebben in de positieve signalen uit de ontwikkelde economieën", constateert Bob Homan, hoofd ING Investment Office. "Die wegen voor hen zwaarder dan de problemen in opkomende markten. Natuurlijk staat Oekraïne in het middelpunt van de belangstelling. Maar kijk ook naar de protesten in Thailand, Turkije en Venezuela en de in zwaar weer verkerende economieën van Argentinië, Brazilië en Rusland. Dit alles staat in schril contrast met de positieve signalen uit Europa en zeker uit de VS. Bovendien heeft de tweede economie van de wereld, China, aangegeven nog steeds te streven naar 7,5% groei per jaar. Daarbij maakte China duidelijk dat het de maatregelen zal nemen die nodig zijn om deze ambitie te realiseren. Dus wat ons betreft hebben beleggers inderdaad reden tot optimisme."

'Valutaonrust beperkte invloed op bedrijfswinsten'
Bijna twee derde van de beleggers verwacht slechts een beperkte invloed van de valutaonrust in Argentinië, Rusland en Zuid-Afrika op de winsten van beursgenoteerde bedrijven. 15% verwacht geen enkel effect en slechts 7% denkt dat de invloed groot zal zijn.
Over de politieke onrust in Thailand en de Oekraïne maakt vier op de tien beleggers zich wel lichte zorgen over de invloed op de eigen portefeuille. Maar een even groot deel blijft er rustig onder. Slechts 8% maakt zich grote zorgen.

Beleggen met geleend geld is niet in trek
Van de beleggers heeft 16% wel eens belegd met geleend geld; 84% heeft dat nooit gedaan. Geleend geld werd bij twee derde van de leners omgezet in aandelen, bij 16% in obligaties en bij 17% in vastgoed. Homan: "Beleggen met geleend geld moet je zeker niet zo maar doen. Je moet echt goed weten wat je aan het doen bent. Als je toch besluit dat het voor jou past, dan is het investeren in aandelen logisch. Daar is namelijk de eventuele hefboom het grootst."
Uit de groep beleggers die geleend geld hebben gebruikt, heeft bijna een derde meer dan 10% van de portefeuille met dit geld aangeschaft. Bij eveneens een derde ging het om minder dan 5% en een kwart heeft tussen de 5% en 10% van de portefeuille met geleend geld gekocht.

Optimisme blijft overheersen
Ook voor de komende drie maanden blijft het optimisme overheersen: nog steeds verwacht 58% dat de economie gaat verbeteren en slechts 11% gaat uit van een verslechtering. Dit verschilt nauwelijks met de vorige maand. Wat betreft de eigen financiële huishouding denkt 59% dat die gelijk zal blijven (was 55%). Nog steeds een kwart denkt dat die voor hen gunstiger zal uitpakken, terwijl nu 15% (was 20%) juist het tegenovergestelde denkt.
De verklaring voor dit vasthoudende positieve gevoel kan zitten in waardering van de eigen financiën. Deze factor blijft vaak achter, maar hierop is de stemming nu minder negatief geworden. Vond in februari nog één op de drie beleggers dat het daar slechter mee ging, in maart was dit aantal gedaald naar één op de vier. Ook het feit dat slechts een kleine groep (12%) de waarde van de portefeuille heeft zien dalen kan meespelen.

Meer beleggers houden extra geld over
In tegenstelling tot februari, zijn er meer beleggers die verwachten de komende drie maanden geld over te houden om te sparen, beleggen of extra te besteden. Was dat vorige maand nog 48%, nu is dat 55%. Mogelijk heeft dit te maken met de uitkering van vakantiegeld in mei. Nog steeds denkt 31% nieuw geld naar de beurs te gaan brengen.
In maart steken nog steeds verreweg de meeste beleggers (87%) nieuw geld in aandelen, maar beduidend meer beleggers dan vorige maand kiezen ook voor obligaties. De groep obligatieliefhebbers stijgt van 30% naar 47%.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×