Naar provisieverbod 2.0

Provisieverbod.nlBegin 2013 is er een provisieverbod in werking getreden voor complexe financiële producten. Bijna anderhalf jaar later zijn grote groepen consumenten nog altijd onvoldoende op de hoogte van het bestaan van dit verbod, laat staan van de gevolgen ervan. Met Provisieverbod.nl wil Vollebregt Verzekeringen de consument alsnog adequaat informeren over dit belangrijke thema.

Maurice Vollebregt, initiatiefnemer van Provisieverbod.nl, is zonder twijfel een groot voorstander van het provisieverbod. Hem is evenwel de mening toegedaan dat de overheid de nodige steken heeft laten vallen bij de introductie van het verbod in 2013. "Het idee was en is zo goed. Maar waar was het welbekende Postbus 51-spotje? Ik heb het niet gezien. En dat terwijl het provisieverbod ongelofelijk belangrijk is, zowel voor het herstel van het vertrouwen in de financiële dienstverlening als voor de portemonnee van de consument." Diverse in de loop der tijd uitgevoerde onderzoeken, geven volgens Vollebregt ten onrechte aan dat de consument redelijk op de hoogte is van het provisieverbod. "Bij serieus doorvragen blijkt dat er bij veel consumenten wel een belletje gaat rinkelen bij de term 'provisieverbod', maar dat zij niet of nauwelijks weten welke betekenis het provisieverbod nu eigenlijk heeft."

Vollebregt geeft aan dat het provisieverbod nog lang niet af is. "De provisie is nu wel uit diverse financiële producten gehaald, maar zolang de consument onvoldoende op de hoogte is van het verbod en verzekeringsmaatschappijen bovendien andere oneigenlijke instrumenten in handen hebben om de onafhankelijkheid en de adviesvrijheid van zelfstandige adviseurs aan te tasten, zoals het weigeren medewerking te verlenen aan portefeuilleoverdrachten, is er nog genoeg werk aan de winkel. Het verbod zou bovendien ook zo snel mogelijk voor schadeverzekeringen moeten gaan gelden. We zien dat financieel adviseurs zich in de afgelopen anderhalf jaar massaal op schadeverzekeringen hebben gestort, ontegenzeggelijk omdat het verbod voor die categorie verzekeringen nog niet geldt. Andere adviesthema's krijgen hierdoor vaak geen serieuze aandacht meer, wat zeker niet bijdraagt aan het centraal stellen van het cliëntbelang."

Diverse directieleden van gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen hebben reeds aangegeven een bijdrage te willen leveren aan Provisieverbod.nl, bijvoorbeeld door het schrijven van blogs. Ook sommige politici, vooral uit de progressieve hoek, juichen het initiatief toe. Vollebregt: "Het is essentieel om de dialoog en discussie in de markt voort te zetten. De financiële dienstverlening moet weer een geloofwaardig gezicht krijgen. Er is géén plaats meer voor conservatieve of zelfs protectionistische bestuurders die voornamelijk naar financieel-economische belangen kijken. En er is ook geen plaats voor marktspelers die het verbod trachten te ontduiken met allerlei gekunstelde constructies. Het cliëntbelang écht centraal stellen kan maar op één manier: door de weg die we gezamenlijk zijn ingeslagen te blijven bewandelen. Stilstaan of omkeren is geen optie. Het wordt tijd voor provisieverbod 2.0."

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×