Coöperatie DELA: onvoldoende grond voor beschuldiging

Dela-logoCoöperatie DELA is geschokt door de beweringen van het NRC over asvermenging in crematorium Maaslanden. We kennen de beweringen. Er is uitvoerig en aantoonbaar onderzoek gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onvoldoende grond is voor beschuldiging van misstanden. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat NRC een bericht publiceert, waarmee zij willens en wetens onnodig onrust onder onze leden en leed onder grote aantallen nabestaanden veroorzaken.

Onderzoek
Naar aanleiding van de beweringen van een medewerker van het crematorium in 2011, heeft coöperatie DELA uitvoerig en meermaals met alle betrokkenen gesproken. DELA stelde vast dat er in crematorium Maaslanden sprake was van een verstoorde werkrelatie tussen collega's onderling. Dit vormde de basis voor ernstige beschuldigingen die over en weer zijn geuit. Medewerkers hebben hiervoor een officiële waarschuwing gekregen. Na het vertrek van de heer Van Oss beschuldigde hij DELA via een aangifte van misstanden als gevolg van een gasreductiebeleid. De gemelde incidenten zijn uitvoerig en aantoonbaar door het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant onderzocht waarbij is vastgesteld dat er in crematorium Maaslanden onvoldoende grond is voor beschuldiging van misstanden. Zie hiervoor ook de aanvullende verklaring van het OM.

Crematieproces
Met onze moderne crematie ovens zijn de beweringen van de heer Van Oss over onvoltooide crematieprocessen en zelfs het cremuleren van menselijke restanten bijzonder onwaarschijnlijk. Dit wordt onderbouwd door de analyse van onder meer gasstanden en het logboek van de crematieovens. Bovendien: het cremuleren van zelfs kleine menselijke restanten na een onvoltooid crematieproces zou een bijzonder onaangename geur tot gevolg hebben, die langdurig in het pand te ervaren zou zijn door alle medewerkers en nabestaanden die bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de invoer. Het staat zonder meer vast dat die geurontwikkeling er nooit is geweest.

Een crematieproces is gebonden aan strakke wettelijke regels en stelt dat er nooit asvermenging mag optreden. DELA houdt zich aan de wet en heeft hiervoor strakke protocollen en werkwijzen. Als iemand zich hier niet aan houdt, staan daar zware sancties op. Dit wilt niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan. Wanneer dat onverhoopt toch gebeurt, zijn we open en transparant naar alle nabestaanden.

Volledige openheid van zaken
Wij erkennen dat er fouten zijn gemaakt in de begeleiding van de betreffende medewerkers en het oplossen van de verstoorde werkrelatie. Dat betreuren wij enorm. In de eerste plaats voor de betreffende collega's in crematorium Maaslanden. Daarnaast voor onze leden, medewerkers en relaties van coöperatie DELA. Het doet geen recht aan wie we zijn en waar we voor staan en past niet bij de waarden die wij als coöperatie aanhangen en uitdragen.

Vanaf het moment dat deze kwestie aan het licht kwam, heeft coöperatie DELA volledige openheid van zaken gegeven, ook naar journalisten die het dossier ontvangen hebben. Dat geldt ook voor het NRC. Iedereen is uitvoerig en in alle openheid te woord gestaan. Wij herkennen ons niet in de beschrijving van de heer Van Oss, zoals verwoord door het NRC.

Bron: Coöperatie DELA

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×