Giftenaftrek ter discussie

Geld munten - ivgDe filantropische sector houdt zijn hart vast nu de giftenaftrek serieus ter discussie staat. Volgens de commissie Van Dijkhuizen - die het belastingstelsel onder de loep nam - bestaat er geen bewijs dat de giftenaftrek bijdraagt aan het schenken aan goede doelen en is afschaffing daarom gerechtvaardigd. Dankzij een groot onderzoek over filantropie, dat Maastricht University in opdracht van ABN Amro MeesPierson momenteel uitvoert, is dit bewijs er nu wel.

Van de ondervraagden - mensen met een vermogen van 1 miljoen euro of meer - zei 45 procent bewust gebruik te maken van een fiscale regeling, zodat hun giften van de belasting mogen worden afgetrokken. De giftenaftrek wordt bijvoorbeeld maximaal benut bij periodieke giften, aangezien er dan geen minimum of maximum geldt voor het te schenken bedrag. 68 procent schenkt periodiek aan goede doelen.

Mocht de overheid de giftenaftrek afschaffen, dan vrezen filantropische instellingen dat gevers massaal afhaken. Ik betwijfel of dat zo is. Uit eigen ervaring en eerder onderzoek weet ik dat mensen om andere dan fiscale redenen aan goede doelen geven. De behoefte iets terug te doen voor de maatschappij is het belangrijkste motief om te schenken. Ook zonder de giftenaftrek zullen deze mensen blijven geven. Alleen minder.

De giftenaftrek werkt vaak als een katalysator om meer te geven. Mijn ervaring leert dat mensen sneller geneigd zijn een hoger bedrag aan een goed doel over te maken als daar fiscale voordelen aan verbonden zijn. De overheid - jarenlang de grootste schenker van Nederland - besteedde de afgelopen periode al veel minder geld aan goede doelen. Als ze nu zou stoppen met de giftenaftrek zou dat leiden tot een verdere uitholling van het toch al flink geslonken budget.

In de huidige financieel zware tijden verlangen de sector, veel gevers en ikzelf juist naar het omgekeerde: geen afschaffing maar een verruiming van de giftenaftrek. Dus niet meer een langdurige verbintenis via periodieke schenkingen hoeven aangaan om maximaal gebruik te mogen maken van de giftenaftrek, maar een eenvoudige regeling die alle giften aftrekbaar maakt. Door alle beperkingen weg te nemen, wordt voor de kleine en de grote schenker de drempel om meer te schenken enorm verlaagd.

Hiervoor is wel een regering nodig die goede doelen stimuleert en vrijgevigheid van mensen beloont. Alleen zo kan de filantropische sector zijn belangrijke werk voortzetten: onderzoek naar behandeling van ziekten, bevorderen van kunst & cultuur, beschermen van de natuur, promoten van gelijke rechten van vrouwen, enzovoort.

Bron: ABN AMRO

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×