In 2018 heeft niemand meer een autoverzekering

Mobilee-logoMobilee lanceert een informatiecampagne waarin zij haar visie op de toekomst van de schadeverzekeringsmarkt toont. Om duidelijk te maken waar verzekeraars mee te maken krijgen, schetst Mobilee de technische mogelijkheden van de auto in het jaar 2018. Deze auto is grotendeels zelfrijdend en bevat verschillende technische toepassingen die de veiligheid bevorderen. Mobilee stelt dat in 2018 niemand meer een autoverzekering heeft zoals we die nu kennen. De doelstelling van de informatiecampagne is een dialoog te starten met schadeverzekeraars met als onderwerp: "Hoe kunnen verzekeraars zich voorbereiden op de sterk veranderende schadeverzekeringsmarkt?"

Distributiemodellen, producten en dienstverlening van de schadeverzekeringsmarkt veranderen significant. Dit vraagt om een andere benadering en het maken van expliciete keuzes door verzekeraars. Verzekeraars moeten strategische keuzes maken en voorbereid zijn op de grote veranderingen die in de nabije toekomst plaats gaan vinden. Mobilee vertaalt technologische ontwikkelingen naar de gevolgen voor de gehele schadeketen en wil verzekeraars helpen om veranderingen op het gebied van schade in gang te zetten.

Achtergrond
Door de exponentiële groei van technologie veranderen complete industrieën en bedrijven, maar ook onze persoonlijke levens. Verschillende technologische trends versterken en beïnvloeden elkaar. Dit heeft grote gevolgen voor producten en levende organismen. De digitale en fysieke wereld, mens en machine, biologie en technologie komen dichter bij elkaar. Zij vermengen en versterken elkaar.

Veranderingen als gevolg van technologische groei leiden tot een ander soort te verzekeren objecten. Vergaande automatisering van producten en diensten en de integratie hiervan met internet, telemetrie en cloud-diensten leidt tot nieuwe risico's. Gelijktijdig ontstaat de urgentie om deze risico's af te dekken. Dit vraagt om een geheel nieuw palet van schadeverzekeringsproducten en bijbehorende diensten.

Inzicht in risico's is meer dan ooit afhankelijk van gebruikersgegevens. Data over gebruikers en objecten zullen steeds vaker automatisch ter beschikking gesteld worden aan de verzekeraar. Dit heeft directe gevolgen voor premie en dekking.
Verzekeringen omtrent schade en herstel verschuiven meer en meer naar de achtergrond. Schadeverzekeraars sturen actief op preventie en stellen eisen ten aanzien van (software)updates en alerts.

Aanvullende dienstverlening is vergaand geïntegreerd en data gestuurd. Hierdoor ontstaan integrale serviceconcepten. Aan het huis gerelateerde verzekeringen (opstal, inboedel, brand), gekoppeld aan diensten als levering van TV, gas, water, licht zijn hier voorbeelden van.

Mobilee
Mobilee management & advies is een dynamisch organisatieadviesbureau voor financiële dienstverleners, zorg en overheid. Wij helpen onze klanten bij het realiseren van hun doelen en veranderingen op het gebied van processen, besturing, mens en informatietechnologie.

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×