Verlaging spaarrentes

Geld munten - ivgDe rentes op de geld- en kapitaalmarkt, de rente die banken elkaar in rekening brengen bij onderlinge leningen, zijn momenteel laag en laten nog steeds een dalende trend zien.

Onder andere gedreven door de dalende beweging van de rentes op de geld- en kapitaalmarkt zijn de rentes bij banken gedaald. De verlaging van de spaarrente bij ABN AMRO per 30 september sluit aan op deze beweging.

Waarom daalt de spaarrente?
Onlangs heeft de ECB de rentes verder verlaagd, waardoor de rentes op de geldmarkt (de Euribor tarieven) waarschijnlijk nog verder zullen dalen. De ECB berekent momenteel zelfs een negatieve rente over het geld dat financiële instellingen bij de ECB plaatsen. Naast de ECB rente zijn geld- en kapitaalmarkt rentes ook afhankelijk van de economische en politieke situatie. Onder anderen gedreven door de dalende beweging van de rentes op de geld- en kapitaalmarkt zijn de rentes bij banken gedaald.

Hoe wordt de spaarrente bepaald?
Banken hebben twee mogelijkheden om geld aan te treken dat gebruikt wordt om leningen te verstrekken, namelijk met spaargeld van klanten of het aantrekken van gelden op de financiële markten. De spaarrente wordt beïnvloed door de prijsstelling op de financiële markten. Indien de financiële markten minder aantrekkelijk zijn voor banken om geld aan te trekken vanwege stijgende prijzen, dan wordt de spaarmarkt voor banken een gewilde bron en stijgen door concurrentie vervolgens ook hier de spaarrentes. Ook de behoefte aan kredieten en hypotheken speelt een rol. Zodra deze behoefte toeneemt, zal de behoefte aan spaargeld toenemen. Spaargeld is immers één van de bronnen voor uit te lenen geld. Een toenemende behoefte aan spaargeld bij banken leidt vaak tot een hogere spaarrente omdat de vraag toeneemt. De hoogte van de spaarrente is verder afhankelijk van de kosten die een bank maakt en de winstmarge.

Heeft de verlaagde ECB rente ook invloed op de hypotheekrente?
De ECB rente is vooral van invloed op de geldmarkt rentes (kortlopende leningen) en minder van invloed op de kapitaalmarkt rentes (langlopende leningen). Hypotheken zijn langlopende producten en worden daarom vooral met 'lang geld' gefinancierd (kapitaalmarkt). De geldmarktrente heeft daarom slechts een beperkte invloed op de rente van hypotheken. Naast de rente op de financiële markten bestaat de hypotheekrente ook nog uit overige kosten en risico-opslagen.

Bron: ABN AMRO

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×