Een op de vijf Nederlanders spaart bij voor pensioen

ING 317x159Eén op de zes huishoudens geeft aan geld tekort te komen. Voor het eerst sinds 2009 laat de koopkracht in 2014 weer een plus zien.

Ook volgend jaar krijgen Nederlanders meer te besteden. Een belangrijke aanname hierbij is dat de pensioenpremies zullen dalen. Eén op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar zelf extra geld opzij gezet voor het pensioen. Gemiddeld ging het om een bedrag van 2000 euro. Dit volgt uit de ING Financieel fit Barometer (voorheen: BudgetBarometer) die in het derde kwartaal van 2014 niet verder is gestegen. Na anderhalf jaar van stijging blijft de barometer nu op 91 punten staan (vorig kwartaal 93 punten).

ING Financieel fit Barometer stabiliseert
De stemming onder Nederlanders over hun eigen portemonnee is gestabiliseerd. De stand van de Financieel fit Barometer is in het derde kwartaal uitgekomen op 91 punten (ten opzichte van 93 punten in het vorige kwartaal). Ruim vier op de tien (43%) Nederlandse huishoudens zeggen dat ze geld overhouden, terwijl ongeveer een zesde (17%) aangeeft geld tekort te komen. De inflatie is de afgelopen maanden erg laag en ligt inmiddels ook al enige tijd onder de gemiddelde loonstijging. Dit jaar valt er voor het eerst sinds 2009 weer een koopkrachtplus te noteren. Volgens het kabinet krijgt het doorsnee Nederlandse huishouden ook in 2015 iets meer (0,5%) te besteden. Of huishoudens deze plus ook echt in hun portemonnee zullen terugzien is nog maar de vraag. De koopkrachtplus is namelijk deels gebaseerd op de aanname dat werknemers minder pensioenpremie zullen gaan afdragen. Het is echter onzeker of werknemers en werkgevers bij cao onderhandelingen daadwerkelijk zullen besluiten om de pensioenpremies te verlagen.

ING-25092014-pensioen


Denken over pensioen: moeilijk en niet leuk
Nadenken over het pensioen blijkt voor veel Nederlanders niet hun favoriete bezigheid. Slechts 7% zegt het leuk te vinden,44% vindt het niet leuk. Vooral jongere generaties geven aan dat ze pensioen ingewikkelde materie vinden. De helft van de 25 tot 45-jarigen vindt het moeilijk om beslissingen over het pensioen te nemen. Om te voorkomen dat Nederlanders later niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dragen ze een deel van het inkomen af voor het verkrijgen van een AOW-uitkering. Daarnaast bouwen werknemers verplicht pensioen op via hun werkgever.

ING-25092014-pensioen2

 


Eén op de vier niet comfortabel over oude dag

Eén op de vier Nederlanders (24%) geeft aan zich niet comfortabel te voelen over zijn of haar financiële positie op latere leeftijd. Wie graag meer financiële ruimte wil inbouwen voor de oude dag kan zelf extra geld opzij zetten. Eén op de vijf Nederlanders heeft dit in het afgelopen jaar gedaan. Gemiddeld legden zij zo'n 2000 euro opzij. Onder 55 tot 65-jarigen is het aandeel dat specifiek geld opzij zet met 33% het grootst. Dat lijkt logisch omdat het moment van pensionering relatief dichtbij is. Toch kan het ook voor jongeren gunstig zijn om tijdig te beginnen met het opzij zetten van geld voor hun oude dag, omdat juist zij – als zij tijdig beginnen met inleggen - nog kunnen profiteren van gunstige rendementen en de kracht van rente op rente op de lange termijn.

Vooral hoge inkomens huren spullen
Wie iets nodig heeft kan het product kopen of lenen van familie, een vriend of buurman. Een derde mogelijkheid is huren. Vooral mensen met een hoog inkomen maken relatief veel gebruik van de mogelijkheid om spullen te huren. Huishoudens met een beneden modaal inkomen doen dit juist minder. Bij het 'huren' van boeken, oftewel het lenen van boeken bij de bibliotheek, is het verschil tussen hoge en lage inkomens het kleinst. Het lidmaatschap van een bibliotheek kan consumenten geld besparen. Meer dan de helft van de Nederlanders kocht het afgelopen jaar één of meerdere boeken. Gemiddeld gaat het om 7 boeken. Bij een gemiddelde boekenprijs van 12,50 euro besteden zij zo gemiddeld 90 euro per jaar aan boeken. Een lidmaatschap van de bibliotheek kost gemiddeld zo'n 30-40 euro per jaar. Potentieel kunnen consumenten zo al snel 5 tientjes besparen.

Autohuur steeds aantrekkelijker als alternatief voor autobezit
Ook auto's worden vaak gehuurd. Een achtste van de Nederlanders huurt wel eens een auto in of nabij de eigen woonplaats. Het aantal huishoudens dat wel eens een auto huurt neemt wel af. Terwijl het huren van een auto aantrekkelijk kan zijn voor mensen die weinig rijden. Volgens het Nibud betaalt een Nederlander voor een gemiddelde middenklasser de eerste 4 jaar ruim 300 euro per maand voor afschrijving, verzekering en belasting en daarbij komt nog 100 euro onderhoud- en reparatiekosten. Huren is de laatste jaren aantrekkelijker geworden ten opzichte van autobezit. De kosten van het bezit van een auto zijn in de afgelopen 10 jaar maar liefst 36% sneller gestegen dan het huren van een auto (21%). Zo wordt autohuur steeds aantrekkelijker als alternatief voor autobezit.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×