Pensioenstelsel onbekend bij oudere werknemers

Zwitserleven-logo-Eufin86% van oudere werknemers kent gevolgen nieuw pensioenstelsel niet, ruime meerderheid bijna gepensioneerde ziet situatie na pensioen te rooskleurig in. 

Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere regels voor de pensioenopbouw. Door ingrijpende wetswijzigingen - onder de naam Witteveen 2015 - kunnen werknemers een hoger netto salaris tegemoet zien, maar gaan zij na hun pensionering honderden euro's netto per maand op achteruit. Uit onderzoek van Zwitserleven blijkt dat maar liefst 86% van de Nederlandse werknemers tussen de 51 en 65 jaar, op de vooravond van hun pensioen, geen zicht heeft op deze (toekomstige) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel.

Seada van den Herik, directievoorzitter van Zwitserleven: "Witteveen 2015 gaat grote invloed hebben op de financiële situatie van een substantieel deel van de Nederlandse werknemers. Meer dan 90% weet niet welke veranderingen er op 1 januari worden doorgevoerd met betrekking tot het pensioen, laat staan welke impact dat gaat hebben." Opmerkelijk genoeg verwacht 72% van de 51 tot 65-jarigen vrijwel volledig of zelfs volledig rond te kunnen komen na het pensioen. "Deze ruime meerderheid schat de toekomstige situatie iets te rooskleuring in", aldus Van den Herik. Aan de andere kant verwacht 27% van deze groep hun maandelijkse lasten, zoals de boodschappen, niet te kunnen bekostigen van hun pensioen.

Witteveen
Om zo'n € 2,7 miljard te kunnen bezuinigen werd het opbouwpercentage voor middelloonregelingen – de pensioenregeling voor werknemers - in 2014 al verlaagd van 2,25% naar 2,15%. Witteveen 2015 zorgt voor een verdere verlaging naar 1,85%. Iemand van 30 jaar met vijf jaar werkervaring en een bruto jaarsalaris van € 35.000,- ontvangt op de pensioendatum € 300,- netto minder per maand.

Inzicht blijft achter ondanks naderend pensioen
Het optimisme over de eigen situatie vanaf de pensioendatum lijkt voor een groot deel van de 'oudere' werknemers niet gebaseerd op inzicht of kennis. Zo stelt maar liefst 44% niet over relevante informatie te beschikken om te kunnen vaststellen of het pensioeninkomen voldoende is. Van de mensen die zich er wel in verdiept zegt 21% dat zij hun pensioen (zeer) slecht begrijpen. Bijna 40% van de Nederlandse werknemers tussen de 51 en 65 jaar heeft zich nog nooit verdiept in de eigen pensioensituatie en zo weet 40% bijvoorbeeld niet welke pensioenregeling er wordt opgebouwd.

Actief beleid gewenst
"Het is frappant om te zien dat ruim een derde van de groep werkenden vanaf 51 jaar aangeeft geen behoefte te hebben aan meer inzicht in de pensioensituatie, zeker niet nu er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Dat lijkt toch sterk op de kop in het zand steken. De gevolgen van Witteveen 2015 zullen voor deze groep binnen aanzienlijke tijd merkbaar zijn", stelt Van den Herik. 65% van de werknemers verwacht van een pensioenfonds voorlichting over het omgaan met veranderende regelgeving, terwijl bijna de helft wenst dat de werkgever dit doet. Van den Herik: "Wat ons betreft hebben werknemers een vraagplicht waar het hun eigen situatie betreft. Werkgevers en andere deskundige partijen, waaronder de overheid, hebben echter misschien nog wel een grotere informatieplicht. Het aantal mensen dat nu nog onbekend is met de gevolgen van Witteveen 2015 vraagt om een zeer actief beleid."

Over Zwitserleven
Zwitserleven waakt over het pensioengeld van 765.000 mensen en zet haar kennis en kunde in voor een verantwoorde toekomst van haar klanten en toekomstige klanten. Zwitserleven kijkt met positieve blik vooruit, zodat haar klanten in staat worden gesteld om van later te genieten. Hierdoor ervaren zij het bekende Zwitserleven Gevoel. Vooruitdenken heeft Zwitserleven sinds 1901 gemaakt tot de financiële dienstverlener voor later. Zwitserleven is gevestigd in Amstelveen, waar ruim 600 medewerkers dagelijks in de weer zijn om klanten te laten profiteren van "Het voordeel van vooruitdenken". Zwitserleven is onderdeel van VIVAT Verzekeringen, een innovatieve dienstverlener op het gebied van verzekeren en vermogensbeheer. Voor meer informatie: www.zwitserleven.nl

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×