Verplichte polisinformatie

NZA-logoVerzekeraars moeten vanaf 19 november 2014 hun polissen voor 2015 bekend maken.

Welke informatie moeten zij geven? En wie controleert of die informatie klopt?

Welke informatie moet er op de website staan over de polis?
Zorgverzekeraars zijn verplicht om onder meer de volgende informatie over de basisverzekering duidelijk op hun website te zetten:

  • hoe hoog de premie is voor de basisverzekering;
  • of je naar alle zorgaanbieders kunt gaan of dat de zorgverzekeraar een voorselectie maakt;
  • als de zorgverzekeraar zorgaanbieders contracteert, welke dat zijn op dit moment;
  • hoe hoog de vergoeding is als je voor basiszorg naar een aanbieder gaat waar de verzekeraar een contract mee heeft;
  • hoe hoog de vergoeding is als je naar een zorgaanbieder gaat waar geen contract mee is;
  • of de komende tijd nog meer zorgaanbieders alsnog een contract kunnen krijgen;
  • als dat kan, hoe je daar dan informatie over ontvangt.

Naast deze punten hebben zorgverzekeraars nog meer verplichtingen op het gebied van de informatie. In de bijlage staat een overzicht van deze regels. De NZa controleert of zorgverzekeraars zich aan deze regels houden en kan maatregelen nemen als zij dat niet doen.

Moeten alle contracten met zorgaanbieders nu al rond zijn voor 2015?
Nee. Op 9 december 2014 bespreekt de Eerste Kamer een voorstel voor de wijziging van artikel 13 van de zorgverzekeringswet. Als de wijziging doorgaat, zijn zorgverzekeraars voor het polisjaar 2016 wél verplicht om uiterlijk 6 weken van tevoren alle contracten met zorgaanbieders rond te hebben. Op dit moment zijn ze dat nog niet verplicht, al is het ook in hun eigen belang om zo veel mogelijk contracten op tijd af te sluiten. Zodat verzekerden kunnen zien wat er bij hen te kiezen valt.

De basisverzekering
De minister van VWS en het parlement bepalen wat er in het basispakket zorg zit. Zorgverzekeraars zijn verplicht dit basispakket aan te bieden als basisverzekering en moeten voldoende van deze zorg inkopen voor hun verzekerden.

Zorgverzekeraars zijn daarnaast verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. De premie voor die basisverzekering is voor iedereen die zich aanmeldt hetzelfde. Er is alleen een korting mogelijk op de premie als je je aanmeldt via een collectiviteit, bijvoorbeeld via de werkgever.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×