Informatie over contracten en polissen gericht op doelgroepen: wat mag wel en niet?

NZA-logoTwee elementen die de afgelopen dagen veel in de aandacht komen zijn de informatie over gecontracteerde zorg en polissen gericht op specifieke doelgroepen.

De NZa zet de rechten en plichten hierover op een rij.

Informatie over gecontracteerde zorg
Zorgverzekeraars moeten duidelijkere informatie geven over contracten 2015.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert dat zorgverzekeraars de afgelopen weken hun informatie over de polissen verbeterden. De informatie over de zorgaanbieders waar in 2015 een contract mee is, is bij de meeste websites op orde. De NZa wees een aantal verzekeraars nog op deze verplichting en verwacht van hen dat de informatie over de contracten binnen een week op alle websites goed en duidelijk weergegeven staat.

Welke informatie moeten zorgverzekeraars geven?
Zorgverzekeraars moeten overzichtelijk en goed vindbaar op hun website zetten met welke zorgaanbieders er een contract is afgesloten voor 2015. Heeft u specifieke vragen over de vraag of bepaalde behandelingen bij een zorgaanbieder of specifieke medicijnen vergoed worden, dan moeten de zorgverzekeraars u telefonisch informatie hierover geven.

Moeten alle contracten al afgesloten zijn?
Nee. Zorgverzekeraars moeten voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Het afsluiten van contracten met zorgaanbieders gaat jaarlijks beter en sneller. Toch kan het zo zijn dat nog niet alle contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor 2015 rond zijn. Vooral in de eerstelijnszorg ziet de NZa dat nog niet alle contracten zijn afgesloten. Zorgverzekeraars moeten in dat geval duidelijk op hun website zetten waar informatie te vinden is als deze contracten alsnog gesloten worden.

Wanneer zijn zorgverzekeraars wel verplicht om alle contracten rond te hebben?
Op dit moment ligt er een voorstel in de Eerste Kamer om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen. Als die wet wordt aangenomen, worden zorgverzekeraars vanaf 2016 wettelijk verplicht om 6 weken voor het einde van het polisjaar alle contracten voor het jaar erna rond te hebben met de zorgaanbieders. Zorgverzekeraars committeerden zich overigens in het 'Hoofdlijnenakkoord Zorg' uit 2013 al wél voor het jaar 2015 aan deze termijn van 6 weken.

Polissen gericht op specifieke doelgroepen
De NZa constateert dat veel zorgverzekeraars gebruik maken van zogeheten 'labels' waarmee zij zich richten op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld op hoger opgeleiden of jongeren. Maar ook voor die basisverzekeringen moeten zorgverzekeraars iedereen accepteren die zich aanmeldt, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of ziektehistorie. Ook zijn zij verplicht om voor alle doelgroepen dezelfde premie te rekenen voor die basisverzekering.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×