ING: Social media gebruik stagneert

Social MediaHet social media gebruik van consumenten is in de periode van 2012 tot en met 2014 gestagneerd.

Facebook blijft het meest gebruikte platform (71% gebruikt dit wekelijks). Dat blijkt uit #SMING14, het onderzoek naar de impact van Social Media dat in opdracht van ING voor de derde jaar werd uitgevoerd. Het gebruik van online nieuwssites neemt af, maar dit blijft wel de meest gebruikte online nieuwsbron. Veel smartphone- en tabletgebruikers maken gebruik van nieuws apps (40% wekelijks). Besloten online nieuwssites (zoals Blendle en De Correspondent) maken een bescheiden opmars (9% wekelijks), maar voor veel consumenten zijn deze sites nog relatief onbekend. Uit het onderzoek blijkt dat de afzender van nieuws (het nieuwsmerk) belangrijker is voor de geloofwaardigheid van een bericht, dan het feit of het gedrukt of online verschijnt. Opvallend is dat tweets als minder betrouwbaar en impactvol worden ervaren, door het gebrek aan toelichting bij het bericht.

Verschil in betrouwbaarheid traditionele en social media neemt af
Consumenten vinden dat traditionele media, websites van kranten, online nieuwssites en nieuws apps de meeste impact hebben op hun kennis, houding en gedrag. De impact neemt toe naarmate men een mediumtype betrouwbaarder vindt. Vergeleken met vorig jaar is het verschil met social media afgenomen. Waar traditionele media vorig jaar 5 à 6 keer zo impactvol waren als social media, is dat in 2014 nog slechts 3,5 keer.

Social media gebruikers volgen nieuws actiever
Uit het onderzoek blijkt dat social media gebruikers het nieuws actiever zijn gaan volgen en vaker praten over nieuws dat gelezen wordt via social media. Veel respondenten delen het nieuws en hun mening daarover ook via social media. Maar nog vaker praten zij offline over nieuws dat zij via social media lazen. 58% van de social mediagebruikers ziet hier tenminste wekelijks nieuwsberichten. Opvallend is dat 27% van de social mediagebruikers zegt hier nooit nieuwsberichten te zien.

Tweets minder betrouwbaar
Hoewel het medium waar men eenzelfde nieuwsbericht leest geen verschil zou hoeven maken in de mate van betrouwbaarheid of impact, blijkt dat een nieuwsbericht via Twitter toch minder betrouwbaar en impactvol is dan een nieuwsbericht via het mobiele-, traditionele- of online mediakanaal van de afzender. De mate waarin een toelichting gegeven wordt bij het bericht, speelt hierin een belangrijke rol. Bij een tweet is dit slechts in zeer beperkte mate mogelijk.

Over het onderzoek
Het onderzoek onder consumenten naar de rol, betrouwbaarheid en impact van social media (#SMING14) is uitgevoerd onder 1.510 consumenten. De respondenten vertegenwoordigen een representatief beeld van de Nederlandse samenleving, zowel qua geslacht als leeftijd. Het onderzoek is uitgevoerd door Social Embassy en Insites Consulting, in opdracht van ING.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×