Gepensioneerden worden steeds armer

KNVG logo EufinDe ouderenorganisaties KNVG, NVOG en CSO verwachten al over enkele jaren een parlementaire enquête over de gang van zaken rond de pensioenvoorstellen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, die gisteren door de Eerste Kamer zijn aangenomen. Zodra tot de werkenden van nu doordringt dat hun pensioenen - ondanks de overvolle pensioenpotten - veel lager zullen zijn dan verwacht, zal grote maatschappelijke onrust ontstaan. Men zal zich afvragen hoe deze wetgeving gebaseerd kon worden op vertrouwelijke cijfers van CPB en in ging tegen alle adviezen van de pensioenfondsen, de vakbeweging en de ouderenorganisaties.

Zowel werkenden, gepensioneerden als de economie als geheel zullen schade oplopen van de opbouw van overdreven hoge buffers bij de pensioenfondsen. Het is schrijnend dat de beleggingsmachinerie succesvol draait en degenen die hun loon hebben ingebracht onvoldoende meedelen in de hoge rendementen. Sinds het begin van de financiële crisis stromen de pensioenpotten over dankzij een gemiddeld beleggingsrendement van 7%, terwijl de pensioenen achter blijven vanwege de kunstmatig lage rekenrente en de strengere spelregels voor aanpassing van de uitkeringen aan de inflatie.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer is vastgesteld dat de premies die werkenden betalen niet kostendekkend zijn. Daardoor vloeit geld dat door gepensioneerden bijeen is gebracht naar de pensioenaanspraken van werkenden. Tezamen met de voortdurend strengere solvabiliteitseisen die aan pensioenfondsen gesteld worden, betekent dit dat de pensioenuitkeringen in de loop van de komende tien jaar tot tientallen procenten dalen in koopkracht wegens niet-indexering.

De ouderenorganisaties zijn daarnaast verontwaardigd over de voortgaande aanslag op de inkomens van ouderen. De maatregelen die speciaal ouderen treffen stapelen zich jaar na jaar op. Door de jongste pensioenmaatregelen van staatssecretaris Klijnsma kunnen alle gepensioneerden indexering van hun pensioen voor de rest van hun leven vergeten. Anders gezegd: gepensioneerden worden vanaf nu jaar na jaar armer.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×