Stichting ODIN introduceert het Integraal Pensioen Rapport

Stichting OdinPer 1 januari 2015 is de pensioenopbouw voor miljoenen Nederlanders drastisch versoberd.

Dat is de vierde harde bezuiniging op pensioen in 15 jaar tijd. Stichting ODIN, het kennis- en dienstencentrum voor onafhankelijk financieel advies, komt na de succesvolle introductie van 'Integraal Ontwoekeren' nu met de nieuwe dienst 'Integraal Pensioen', waarmee consumenten inzicht krijgen in de gevolgen van deze bezuinigingen op hun eigen pensioen.

Het Integraal Pensioen Rapport geeft eerst gedetailleerd inzicht in de pensioenopbouw van de aanvrager en de eventuele partner. Daarnaast worden de volgende vragen beantwoord.
- Wat is het netto inkomen per maand voor en na pensioen?
- Wat is het inkomen na overlijden van een partner (voor en na pensioen)?
- Wat is de maximale hypotheek of huur in de diverse scenario's?
- Hoe groot is het eventuele pensioengat?
- Welk bedrag mag jaarlijks fiscaal worden gespaard voor een aanvullend pensioen?
- Welke belangrijke persoonlijke aandachtspunten zijn er? (i.v.m. leeftijdsverschil, eerdere relaties, wettelijke regelingen etc.)
- Hoe wordt pensioen precies opgebouwd?
- Welke actuele algemene adviezen en aandachtspunten zijn er?

Een Integraal Pensioen Rapport kost € 92,50 inclusief BTW.

Een financieel expert beoordeelt per rapport hoe noodzakelijk het is om met het pensioen aan de slag te gaan. De verdere invulling daarvan gebeurt niet bij Stichting ODIN, maar bij een advieskantoor met een AFM vergunning. Dat is in beginsel natuurlijk het eigen advieskantoor van de consument, maar als dat er niet is, biedt Stichting ODIN een geselecteerd netwerk van onafhankelijke advieskantoren aan.

Het rapport is een kwalitatieve en onafhankelijke analyse die al rekening houdt met de versoberde opbouw per 1-1-2015. Veel mensen hebben behoefte aan financieel advies, maar zijn terughoudend om tegen uurtarief een financieel advieskantoor in te zetten. Met het rapport van Stichting ODIN wordt voor een bescheiden bedrag een scherp inzicht in het eigen pensioen gegeven en wordt duidelijk of het noodzakelijk is om in actie te komen. Consumenten kunnen vervolgens in alle vrijheid kiezen of en hoe ze hun verdere pensioenplanning willen aanpakken.

Met het Integraal Pensioen Rapport zijn consumenten ook veel beter voorbereid op het gesprek met het advieskantoor. Speciaal voor het advieskantoor sluit Stichting ODIN ook een technische analyse bij. Met het rapport en de technische analyse worden direct inventarisatie- en advieskosten bespaard omdat de consument een zo goed als volledig dossier overhandigt aan het advieskantoor.

Stichting ODIN voorzitter Jeffrey Leichel schreef eerder al het artikel 'De Nationale Pensioen Flop' waarin de geschiedenis en de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel onder de loep wordt genomen en pijnlijk duidelijk wordt hoe op alle fronten het pensioen wordt uitgekleed. Door alle maatregelen van de laatste 15 jaar kan het pensioen tot wel 50% lager worden dan vroeger gebruikelijk was. Daarmee is de urgentie van een goed inzicht aangetoond.

Consumenten kunnen een Integraal Pensioen Rapport rechtstreeks bij Stichting ODIN aanvragen. Daarnaast kunnen ook werkgevers en advieskantoren gebruik maken van deze nieuwe dienst.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×