Antwoord Kamervragen verplicht pensioen zzp’ers

pensioenfederatieStaatssecretaris Klijnsma heeft de vragen van Kamerlid Klein beantwoord over de uitspraak van de AFM dat zzp'ers verplicht aan pensioensparen moeten doen. 

De staatssecretaris geeft aan dat deze uitspraak is gedaan in het kader van de Nationale Pensioendialoog. Volgens Klijnsma past een dergelijke vraag bij een discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.

 

Uit de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer dd 06 februari 2015
Vragen van het lid Klein (Klein) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitspraak van de AFM dat zzp'ers verplicht aan pensioensparen moeten doen.

1. Kent u het bericht over de uitspraak van Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat zzp'ers verplicht aan pensioensparen moeten doen? 
Antwoord 1 Ja.

2. Deelt u de mening dat het voorbarig is om daar nu al uitspraken over te doen, aangezien het vrijwillige pensioensparen voor zzp'ers nog moet gaan starten?
Antwoord 2
De AFM stelt in het kader van de Nationale Pensioendialoog de meer principiële vraag aan de orde waarom de verplichte pensioendeelname wel voor de ene en niet voor de andere groep werkenden geldt. Een vraag als deze, evenals andere fundamentele vragen, past bij een discussie over de toekomst van het pensioenstelsel. Tegelijkertijd brengt de AFM in zijn bijdrage expliciet naar voren dat zij een algemene verplichtstelling pas aan de orde acht als blijkt dat zelfstandigen onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden van vrijwillige pensioenopbouw. Ik acht dit een open en constructieve bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.
Verder wijs ik erop op dat pensioenopbouw door zelfstandigen niet pas mogelijk is geworden door de recente initiatieven van pensioenregelingen die op deze groep zijn gericht. Deze zijn een aanvulling op de bestaande mogelijkheden als levensverzekeringen en banksparen.

3. In hoeverre vindt u het gepast dat door de AFM als toezichthouder hierover wordt geadviseerd?
Antwoord 3
Het is mij bekend dat verschillend wordt gedacht over de vraag of een toezicht- houder wel een inhoudelijke positie dient in te nemen. Ik heb alle betrokkenen opgeroepen een bijdrage te leveren aan de Nationale Pensioendialoog, die een open en breed karakter kent. Vanuit die optiek acht ik het waardevol dat ook een toezichthouder als de AFM een bijdrage levert aan de discussie over de toekom- stige inrichting van het stelsel, mede gezien de brede blik die deze op het pensioenveld heeft.Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×