Wijzigingen UPO-modellen

pensioenfederatieGewijzigde wet- en regelgeving heeft gevolgen voor het Uniform Pensioenoverzicht. 

Wijziging Factor A-tekst
De recente aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd en het bijbehorende fiscale kader (Witteveenkader) heeft ook gevolgen voor de fiscale ruimte die men in de derde pijler heeft. Om de jaarruimte te berekenen voor het jaar 2015 moet volgens de fiscale regels de pensioenaangroei van 2014 vermenigvuldigd worden met factor 37/40. Het blijkt dat niet alle pensioenuitvoerder deze correctiefactor toepassen bij de opgave van de A-factor in het UPO.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars verzoeken hun leden om expliciet in de toelichting van het UPO op te nemen als zij deze rekenexercitie niet hebben gedaan bij het opstellen van de A-factor. Hiervoor voegt u in de toelichting na de eerste zin de volgende passage toe:

"Let op: als gevolg van de wettelijke wijziging van de maximale pensioenopbouw is de jaarruimte voor lijfrenteaftrek beperkt. U mag de factor A corrigeren om uw jaarruimte te bepalen. De correctiefactor die u mag toepassen is 37/40. De factor A die u gebruikt voor de jaarruimte is dus 37/40 x de opgegeven factor A op dit Pensioenoverzicht."

Wijziging Model 2 (kapitaalovereenkomst)
Enkele passages in UPO-model 2 (kapitaalovereenkomst) voor actieve deelnemers zijn aangepast.

Naar aanleiding van de wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd zijn regelingen op kapitaalbasis ontstaan waarbij de toekomstige opbouw naar pensioenleeftijd 67 is gegaan en de opgebouwde aanspraken op 65 zijn blijven staan. Dit kan nu ook in model 2 worden verwerkt.

Bron: UPO en Pensioenfederatie

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×