Miljoenenwoningen vaak ver onder de vraagprijs verkocht

villa 340451 180Woningen van 1 miljoen of meer kennen een grotere onderhandelingsruimte dan gewone koopwoningen.

Het verschil tussen de (initiële) vraagprijs en de uiteindelijke koopsom van een woning is 9,9% voor een gemiddelde koopwoning en 19,0% voor een woning van 1 miljoen of meer in Nederland. In euro's uitgedrukt weet een gemiddelde koper dus zo'n 29.000 euro van de vraagprijs af te onderhandelen terwijl voor een miljoenenwoningen de gemiddelde afslag neerkomt op 292 duizend euro. Op miljoenenwoningen zit meer onderhandelingsruimte. Dit blijkt uit een analyse van een nog te verschijnen jaarrapport Miljoenenwoningen van onderzoeksbureau Calcasa.

Miljoenenwoningen kwart goedkoper aangekocht in de regio Groot-Rijnmond
In de regio Groot-Rijnmond staan ongeveer 1.500 miljoenenwoningen met een gemiddelde waarde van 1,296 miljoen euro. In het afgelopen jaar is 46% van de te koop staande miljoenenwoningen verkocht. Dit is een stijging van het aantal verkopen met 32,5%. De prijs steeg tegelijkertijd met 4,2%. Het verschil tussen de initiële vraagprijs en de uiteindelijke koopsom is met 23,1% het grootst in de regio Groot-Rijnmond. Het landelijk gemiddeld ligt rond de 19%. In euro's uitgedrukt is er 331 duizend euro van de vraagprijs af onderhandeld per miljoenenwoning in de regio Groot-Rijnmond.

Op de tweede plek staat de regio 't Gooi en de Vechtstreek met een afslag van 22%. In deze regio staan 3.800 miljoenenwoningen met een gemiddelde waarde van 1,368 miljoen euro. Er is het afgelopen jaar 45% van de te koop staande miljoenenwoningen verkocht met een fors verschil van 22,0% tussen vraag- en verkoopprijs. In euro's uitgedrukt is dit een verschil van gemiddeld 360 duizend euro. Het aantal verkopen is met 25,2% gestegen en de prijs met 3,2%. Figuur 1 toont het gemiddeld procentueel verschuil tussen de uiteindelijke koopsom en de initiële vraagprijs; alleen regio's met meer dan 500 miljoenenwoningen zijn meegenomen in deze analyse

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×