Bent u 45-plusser met schulden?

geld en rekenmachineHet is een opvallende trend dat steeds meer ouderen in betalingsproblemen komen. Het aandeel 45-plussers is opgelopen tot ruim 46% van de nieuwe aanmeldingen voor de schuldsanering, terwijl het aandeel van jongere mensen in 10 jaar tijd bijna halveerde.

Volgens Roy van Dijke lijkt het erop dat 45-plussers behoefte hebben aan een andere aanpak dan jongeren: "Bij deze groep heeft een inkomensdaling een grotere impact. En juist bij hen komt dit onevenredig vaak voor."

De cijfers
In 2014 gingen 12.300 mensen de schuldsanering in. Een daling van 1%, mede door de strengere toelatingseisen. De grootste groep, zo'n 30%, was tussen de 35 en 45 jaar oud. De groep 45- tot 55-jarigen steeg sinds 2002 van 18% naar 29%. Het aantal 55- tot 65-jarigen verdubbelde van 7% naar 14% en ouderen boven 65 jaar verdriedubbelde zelfs van 1,3% naar 3,5%. Er is ook goed nieuws: de groep jonger dan 35 jaar halveerde bijna van 40% naar 23%.

Oorzaken
De toename van 45-plussers in de schuldsanering is slechts ten dele te verklaren door de vergrijzing. Natuurlijk zijn er simpelweg meer 45-plussers, maar ook percentueel gezien komen er meer in de problemen.

De belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende langdurige werkloosheid, die vooral deze groep treft. De meeste 45-plussers die zich aanmelden voor de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), kregen te maken met een inkomensdaling. Zij werden zij de dupe van een reorganisatie of failliete werkgever en kwamen noodgedwongen op de arbeidsmarkt. In het begin heeft men nog alle vertrouwen, men heeft immers een berg ervaring en dat kan Nederland goed gebruiken. In de praktijk krijgen zij te horen "je bent te duur", "je hebt een verminderde productiviteit", "de kans op langdurige ziekte neemt toe" en "je kan niet meer meekomen met het aanstormend talent". Na verloop van tijd zien we dat deze mensen noodgedwongen zzp-er worden of een baan accepteren onder hun niveau met bijbehorend salaris, dat ontoereikend is voor de dure levensfase waar de meeste 45-plussers zich in bevinden.

Tweede oorzaak
En daar ligt een tweede oorzaak waardoor het vooral deze groep treft: bij 45-plussers heeft inkomensdaling een grotere impact. Zij hebben jaren gewerkt en denken hun schaapjes op het droge te hebben. Zij verkeren in de situatie dat zij schoolgaande kinderen hebben en forse vaste lasten. Natuurlijk heeft de buitenwacht altijd goedbedoelde adviezen: "verkoop dat te dure huis" en "als je wil werken, is er altijd werk". In de praktijk blijkt dat nogal tegen te vallen. Na een klein jaar solliciteren, zien we de goede hoop van weleer verdwijnen als sneeuw voor de zon. En de hoop is misschien weg, maar de kosten zijn nog net zo hoog als een jaar geleden. In veel gevallen is dat ook met moment dat problemen zichtbaar worden voor de buitenwereld.

Oplossing
Tot op heden waren alle campagnes over met geld omgaan vooral gericht op jongeren. En met succes, want hun aandeel is gedaald van 7,5 naar 2,1%. Vreemd genoeg is er voor 45-plussers geen enkele campagne en de informatie is behoorlijk versnipperd. Van Dijke is voorstander van gerichtere aanpak van de 45-plus-problematiek: "Er moet absoluut betere voorlichting komen voor deze doelgroep. We moeten mensen er dringend van bewust maken dat ze hun uitgavenpatroon direct moeten aanpassen, want dat is deze generatie niet gewend. Wacht niet tot er deurwaarders voor de deur staan! Daarnaast kan het helpen in een vroeg stadium met bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker te overleggen. Wij adviseren voor dit soort gesprekken vooral een professional mee te nemen. De ervaring leer dat je dan meer ruimte krijgt om de financiën weer op orde te krijgen. Een groot deel van de gedwongen verkopen hadden op die manier gewoon voorkomen kunnen worden. Ook wordt vaak vergeten toeslagen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dat kan om aanzienlijke bedragen gaan, waarmee mensen in één klap uit de problemen zijn. Daarom zouden mensen hun trots opzij moeten zetten een budgetcoach moeten raadplegen vóórdat ze de schuldsanering ingaan."

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×