Jaarcijfers NHG 2014 voorzichtig herstel markt

NHGOver 2014 heeft de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in totaal 123.384 nieuwe hypotheken met NHG geregistreerd.

Dat is een stijging van zestien procent ten opzichte van 2013. Deze stijging is grotendeels te verklaren door het aantrekken van de woningmarkt in 2014. Door de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2014 naar 265.000 euro wordt de toename enigszins getemperd. Het totale garantievermogen NHG (aankoop en woningverbetering) is in 2014 toegenomen met 29.885.478 euro en stond eindejaar op 808.430.755 euro.

Fondsvermogen
De opbouw van het fondsvermogen is bedoeld om onder ongunstige conjuncturele omstandigheden verliezen op te vangen. Vanuit die rol heeft het WEW net als in voorgaande jaren toegevoegde waarde geleverd. Voor de meer dan 100.000 gezinnen die een veilige en verantwoorde lening hebben afgesloten voor de aankoop of verbetering van hun huis, voor de bijna 4.000 gezinnen die een kwijtschelding van hun restschuld hebben ontvangen, voor de ruim 300 gezinnen waarvoor in samenwerking met geldverstrekkers woningbehoud is gerealiseerd en voor de geldverstrekkers waarvoor substantiële verliezen zijn afgedekt.

Resultaten woningbehoud dragen bij aan beperking verlies
Het WEW heeft zich in 2014 actief ingezet voor woningbehoud voor de consument, zodat een gedwongen verkoop met verlies in veel gevallen werd voorkomen. Een van de middelen die de stichting hiervoor inzet, is financiële ondersteuning om de hypotheeksom te verlagen. Daardoor passen de maandlasten weer bij het inkomen. In 2014 zijn in totaal 244 huishoudens door een financiële bijdrage van de stichting geholpen hun woning te behouden.

Vooruitblik
Hoewel het voorzichtige herstel van de koopwoningenmarkt in 2014 door lijkt te zetten in 2015, verwacht het WEW dat de effecten van de crisis zich de komende maanden met vertraging manifesteren. Daarom houdt het WEW rekening met een verdere groei van het aantal verliezen in 2015.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×