OvFD wil Onafhankelijkheidslabel ontwikkelen

OvFD logoDe OvFD heeft in samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong een voorstel opgesteld om te komen tot een Onafhankelijkheidslabel voor financieel advieskantoren.

Dit label is gebaseerd op een definitie van onafhankelijkheid, die bestaat uit de volgende punten waaraan je als onafhankelijk advieskantoor ten minste moet voldoen:

  1. Een adviseur is alleen onafhankelijk als hij voldoende aanbieders c.q. producten in zijn assortiment heeft. Hiervoor sluiten we aan bij het adviseren op basis van een objectieve analyse. De AFM geeft daarbij per productsoort aan wat een toereikend aantal is.
  2. Een onafhankelijk adviseur heeft geen juridisch afdwingbare contractuele verplichtingen om voor een of meerdere aanbieders te bemiddelen.
  3. Een onafhankelijk adviseur mag zakelijke financiële verplichtingen tegen rentekorting en/of andere gunstige voorwaarden bij een of meerdere aanbieders (leningen, verpande zaken), waarmee hij een samenwerkingsovereenkomst (SWO) inzake advisering/bemiddeling is aangegaan, hebben. Voorwaarde is dan wel dat die lening of verpanding tegen marktconforme rente of voorwaarden is aangegaan. Bovendien moet de adviseur hierover dan – bij voorkeur in het dvd – wel transparant zijn.
  4. Een aanbieder heeft in zijn geheel geen aandelen in het bedrijf van de onafhankelijke adviseur en vice versa.
  5. Een onafhankelijk adviseur adviseert niet uitsluitend over eigen producten.
  6. Een onafhankelijk adviseur is geen verbonden adviseur.

In principe zou de OvFD het liefste zien dat de definitie van Onafhankelijk advies wettelijk verankerd wordt, waarmee dan een beschermde wettelijke titel van Onafhankelijk advies wordt gecreëerd. Echter, wetgevingstrajecten zijn per definitie lang en hebben een onzekere uitkomst. Het verdient daarom de voorkeur dat de markt dit nu zelf oppakt, bijvoorbeeld door te beginnen met het transparant maken van de mate van onafhankelijkheid.

We willen bovenstaande definitie daarom positioneren als uitgangspunt voor de markt, om gezamenlijk een breed gedragen definitie van Onafhankelijkheid te ontwikkelen; een Onafhankelijkheidslabel dat voor de consument duidelijk en eenduidig is en het kwalitatief onderscheidende karakter van onafhankelijk advies laat zien.

De OvFD roept onafhankelijke adviseurs en relevante marktpartijen dan ook op tot een constructief, gezamenlijk overleg.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×