ING: Rijtjeshuizen stijgen meer in prijs dan vrijstaande woningen

ING 252x168Het herstel op de huizenmarkt heeft in het eerste kwartaal stevig doorgezet. Inmiddels ligt het aantal maandelijkse verkopen weer bijna op het niveau van 2008.

Niet elk type woning profiteert evenveel van het herstel. Zo zijn vrijstaande woningen sinds het dal slechts 1,6% in prijs gestegen. Bij verkoop leveren dit soort woningen nog altijd bijna een kwart (23,4%) minder op dan tijdens de hoogtijdagen van voor de crisis. Consumenten denken dat ook het komende jaar vrijstaande woningen minder in prijs zullen stijgen dan goedkopere woningen. Dit blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 51.400 respondenten per dag.

Herstel op huizenmarkt zet stevig door begin 2015
In het eerste kwartaal van 2015 heeft het herstel op de huizenmarkt stevig doorgezet. Na de forse stijging in december was de algehele verwachting dat – mede als gevolg van het terugschroeven van de maximale schenkingsvrijstelling – het aantal verkopen zou terugvallen. Deze terugval bleef echter uit. In het eerste kwartaal gingen er juist bijna 20% méér woningen van hand tot hand dan in het eerste kwartaal van 2014. In maart werden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 14 duizend woningen verkocht. Dit zijn er bijna net zoveel als in 2008, de hoogtijdagen van voor de financiële crisis.

ING 1 woningmarkt Eufin

Prijsherstel in alle regio's
Op veel plaatsen in Nederland worden koopwoningen inmiddels weer meer waard. Dit prijsherstel begint nu ook echt door te dringen bij consumenten. Het aandeel consumenten dat huizenprijzen in de eigen straat ziet stijgen, overtreft inmiddels voor het eerst het aandeel dat prijzen ziet dalen, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Dit positievere sentiment over de huizenmarkt komt ten goede aan de manier waarop consumenten tegen de economie als geheel aankijken. Met name in de Randstedelijke provincies stijgen prijzen fors. Dit komt met name door de aantrekkende vraag in de grote steden in die provincies. Zo zijn koopwoningen in Amsterdam sinds het dieptepunt van 2013 al bijna 13% duurder geworden. In Utrecht zijn woningen al weer ruim 8% duurder.

ING 2 woningmarkt Eufin

Minste prijsherstel in luxe segment
Vooral de goedkopere typen woningen worden weer meer waard. Rijtjeshuizen en appartementen zijn sinds het dal inmiddels ruim 3,5 procent in prijs gestegen. Het prijsherstel bij vrijstaande woningen blijft daar duidelijk bij achter. Dit type woningen steeg sinds het dieptepunt slechts 1,6% in prijs. Vrijstaande woningen gaan nog altijd voor bijna een kwart (23,4%) minder van hand tot hand dan tijdens de hoogtijdagen van vóór de crisis. Deze woningen staan relatief vaak aan de randen van het land, waar de woningmarkt minder dynamisch is. Ook rijtjeshuizen en appartementen zijn nog altijd flink minder waard dan voor de crisis, maar dit verschil is minder groot.

ING 3 woningmarkt Eufin

Consument ziet goedkopere woningen het meest in prijs stijgen
De meeste consumenten denken dat ook het komende jaar vrijstaande woningen minder in prijs zullen stijgen dan goedkopere woningen. Ruim de helft van de respondenten op de ING Vraag van Vandaag (58%) verwacht dat appartementen (32%) of rijtjeswoningen (26%) het meest in prijs zullen stijgen. Slechts 19% denkt dat de waarde van vrijstaande woningen het komende jaar het snelst zal oplopen. Ook het ING Economisch Bureau verwacht dat de vraag naar grote, vrijstaande woningen zal achterblijven bij de vraag naar kleinere woningen. Dit komt mede door demografische ontwikkelingen (zoals de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens) en door de beperking van de maximale hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zal de prijsstijging van dit type woningen de komende jaren naar verwachting kleiner zijn dan die van goedkopere typen.

ING 4 woningmarkt Eufin

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×