Tevreden maar bezorgd over financiële toekomst

CBSDe meerderheid van de Nederlandse bevolking is tevreden met het leven.

Het meest tevreden is men met de relatie met de partner, de woning en de woonomgeving. Mensen zijn het minst positief over de eigen financiën, maar ook hier is nog ruim twee derde tevreden mee. Toch geven 6 op de 10 mensen aan zorgen te hebben over de financiële toekomst. Tevredenheid met de eigen inkomenspositie gaat dus niet altijd samen met onbezorgdheid over de toekomst. 

Hoe hoger het inkomen, hoe tevredener met de eigen financiën
Ruim 85 procent van de volwassenen in Nederland is positief over de relatie met hun partner, de eigen woning en de woonbuurt. Men is het minst vaak tevreden met de eigen financiën. Ruim twee derde van de mensen geeft aan tevreden te zijn met hun financiële situatie, 22 procent is hier tevreden noch ontevreden mee, en een kleine 10 procent is ontevreden over de eigen financiën. De tevredenheid met de financiële situatie hangt in sterke mate samen met de feitelijke financiële situatie van het eigen huishouden. Van degenen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep is 86 tevreden met de financiële situatie. Dit aandeel daalt met het inkomen, tot 46 procent van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep.
CBS tevreden fin 21 05 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagere inkomens bezorgder over financiële toekomst dan hogere
Iets meer dan zes op de tien mensen maakt zich zorgen over zijn of haar financiële toekomst, van wie ruim de helft daar veel zorgen over heeft. Van degenen met een inkomen in de laagste 25-procentsgroep heeft 40 procent veel zorgen over de financiële toekomst. Bezorgdheid over de toekomstige financiën komen echter niet alleen bij mensen met lagere inkomens voor. Bijna een kwart van de mensen met een inkomen in de hoogste 25-procentsgroep heeft hier nog veel zorgen over, en een ongeveer even grote groep heeft hier een beetje zorgen over. Dat ook nog veel mensen met hoge inkomens financiële zorgen hebben kan te maken hebben met het feit dat zij doorgaans hogere vasten lasten hebben, waardoor schulden bij een eventueel verlies van inkomen snel kunnen opstapelen.

CBS tot financiele toekomst 21 5 2015

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×