CBS: Zorgtoeslag compenseert 41 procent van betaalde zorgpremie

CBS 2362x1181Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag.

Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen. Vooral ouderen kregen minder vaak zorgtoeslag. Voor de mensen die zorgtoeslag kregen, compenseerde dat 41 procent van de zorgpremie. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Meer zorgtoeslag voor minder huishoudens
In 2013 is 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd, ruim een half miljard euro meer dan in 2012. De hoogte van de zorgtoeslag steeg in 2013 om te compenseren voor de stijging van de basispremies van zorgverzekeringen en de verhoging van het verplichte eigen risico van 220 euro (2012) tot 350 euro per jaar (2013).

Het aantal huishoudens dat zorgtoeslag ontving, nam in 2013 af vanwege aangescherpte voorwaarden. Het toegestane inkomen om in aanmerking te komen voor de toeslag daalde. Daarnaast werd een extra vermogenstoets ingevoerd. Huishoudens met een te hoog vermogen kwamen niet meer in aanmerking voor de toeslag.
Huishoudens die recht hadden op zorgtoeslag kregen een hoger percentage, gemiddeld 41 procent, van de zorgpremie gecompenseerd. Huishoudens betaalden in 2013 gemiddeld 215 euro per maand aan premie voor hun zorgverzekering.
De aanscherping van de voorwaarden voor zorgtoeslag trof vooral ouderen. Van de alleenstaande 65-plussers ontving in 2013 71 procentzorgtoeslag (76 procent in 2012). Het aandeel oudere paren met zorgtoeslag daalde van 68 procent (2012) naar 58 procent (2013).

CBS 0206 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de laagste inkomensgroep ontvingen negen op de tien huishoudens zorgtoeslag. Hun betaalde zorgpremie werd daarmee voor ruim60 procent vergoed. Ruim één op de vijf huishoudens in de hoogste inkomensgroep ontving zorgtoeslag. Gemiddeld werd daarmee 36 procentvan de betaalde zorgpremie gecompenseerd. In deze huishoudens werd de zorgtoeslag uitgekeerd aan de meerderjarige kinderen, die zelf recht hebben op toeslag als ze een laag of geen eigen inkomen hebben.

CBS 0206 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenoudergezinnen ontvingen meer zorgtoeslag
Eenoudergezinnen met jonge kinderen hebben het meeste voordeel gehad van de verruiming van de zorgtoeslag. Door de hogere zorgtoeslag die zij in 2013 ontvingen, werd een groter gedeelte van hun betaalde zorgpremie vergoed, te weten gemiddeld 61 procent. In 2012 was dit44 procent.

Alleenstaanden die in 2013 zorgtoeslag ontvingen, kregen 58 procent van hun zorgpremie gecompenseerd, voor paren (met of zonder kinderen) was dat 35 procent. Alleenstaanden ontvingen relatief meer zorgtoeslag, omdat hun inkomen gemiddeld lager was.

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×