Nederlandse belegger heeft rotsvast vertrouwen in beleggingen

SchrodersNederlanders kijken vol vertrouwen uit naar de beleggingsresultaten die ze het komende jaar verwachten te behalen.

Nederlandse beleggers blijken veel optimistischer dan hun collega's in de rest van Europa, en zelfs in vergelijking met andere regio's in de wereld. Om dat goede resultaat te bereiken, vertrouwen Nederlanders in hoge mate op directe beleggingen in aandelen. Bijna twee op de drie verwacht betere resultaten dan het afgelopen jaar. Van enige angst voor een correctie lijkt bij de particuliere belegger nog geen sprake. Dit blijkt uit het Schroders Global Investment Report 2015. Daarin zijn wereldwijd meer dan 20.000 beleggers gevraagd naar hun mening en hun verwachtingen.

De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden en ook vorig jaar kwamen de Nederlanders als ras-optimisten uit het onderzoek. Het optimisme werd afgelopen jaar gestaafd door de bereikte beleggingsresultaten, die voor de meeste overige landen de verwachtingen verre overtroffen. Uit het onderzoek blijkt dat 64% van de Nederlanders meer vertrouwen heeft in de investeringsmogelijkheden voor de komende twaalf maanden. Dat is iets lager dan een jaar tevoren, toen zelfs 67% optimistischer was dan in het voorgaande jaar. Het grote verschil is dat de beleggingsresultaten het afgelopen jaar veel hoger waren, waardoor het resultaat uit het onderzoek dit jaar pregnanter is. Ook opvallend is dat het verschil met de stemming in de rest van Europa alleen maar groter is geworden.
In heel Europa kijkt nog niet de helft van de beleggers met vertrouwen uit naar de komende twaalf maanden. Frankrijk komt met een percentage van 58% optimistische beleggers het dichtst in de buurt van Nederland. Ter vergelijking, in Belgiƫ verwachten slechts vier op de tien beleggers een beter rendement dan het afgelopen jaar.

De risicobereidheid die Nederlanders tonen is aanzienlijk hoger dan in de buurlanden. Een kwart van de Nederlanders zijn van plan om de komende twaalf maanden hun vermogen direct in aandelen te beleggen om toekomstig inkomen te genereren. Alleen de Zweden komen in de buurt. Voor de rest van Europa ligt dit percentage steevast onder 20%. Nederlanders blijken tegelijkertijd ook een hoger percentage (14%) te beleggen in beleggingsfondsen dan de rest van de Europeanen (12%), al hebben ze minder affiniteit met multi-asset fondsen dan in andere landen (6% versus 11%).

De lage rentevergoeding van banken is Nederlandse beleggers een grotere doorn in het oog dan in de rest van de wereld. Bijna de helft van de Nederlanders noemt de lage spaarrente als belangrijke reden om naar alternatieve vormen van beleggingen om te kijken. Ter vergelijking, in de rest van Europa bedraagt dit percentage 34%. Nog geen kwart van de Fransen maakt zich hier ernstige zorgen over.

Zoals bijna alle beleggers wereldwijd heeft ook de Nederlandse belegger een groot vertrouwen in de eigen regio. Meer dan in andere landen is de Nederlandse belegger echter bereid om mogelijkheden elders te verkennen. In het verleden was China populair. Nu is de voorkeur van de Nederlanders in de richting van andere Aziatische landen, onder aanvoering van India, gedraaid. 28% van de Nederlanders denkt dat daar de beste resultaten behaald zullen worden. Dat percentage is hoger dan waar dan ook in Europa. Over Japan en China zijn Nederlanders juist veel minder enthousiast.

Michel Vermeulen, algemeen directeur van Schroders Benelux: "Er lijkt sprake van blijvend optimisme onder beleggers. Na de sterke beleggingsresultaten die vorig jaar zijn behaald en de prima resultaten van dit jaar tot nog toe, verwachten beleggers de komende twaalf maanden opnieuw hogere beleggingsresultaten te behalen. Het optimisme onder Nederlandse beleggers is onveranderd groot. Tegelijkertijd zijn beleggers van plan om veel in individuele aandelen te beleggen omdat daar het rendement van verwacht wordt. Dat duidt op redelijk risicovol beleggen. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is om gespreid te beleggen en professioneel advies in te winnen. Want als nervositeit de markt binnensluipt, en dat kan zo maar gebeuren, kan het optimisme snel omslaan. Het is van belang dat beleggers zich niet laten leiden door ervaringen uit het recente verleden, maar op basis van feiten beleggen."

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×