Basis inboedelverzekering student sluit niet aan bij mobiele lifestyle

map vergrootglas blauwVan de 7 grootste studentensteden in Nederland wordt Nijmegen als de veiligste gezien.

Maar liefst 60% van de eigen studenten geeft aan de studiestad als (zeer) veilig te beleven. Amsterdam is de hekkensluiter en wordt maar door 14% van de studenten als veilig tot zeer veilig gezien. Studenten maken zich verder aanzienlijk meer zorgen over hun bezittingen (o.a. laptop & smartphone) buitenshuis dan in de studentenwoning. Slechts 16% van de verzekerde uitwonende studenten heeft echter dekking buitenshuis vanuit de inboedelverzekering. Dat blijkt uit de enquete 'Wonen, verzekeringen & veiligheid studenten 2015' van Studenten Wegwijzer.

Veiligheidsbeleving studentensteden loopt sterk uiteen
Medio augustus beginnen er weer vele studenten aan een HBO of WO studie. Zo'n 72% van de universitaire studenten is uitwonend (bron: DUO). Uit recent onderzoek door Studentenwegwijzer.nl blijkt dat 46% van deze uitwonende studenten een inboedelverzekering heeft afgesloten voor de studentenwoning.

Gevraagd naar de beleving van veiligheid in de eigen studiestad (wat betreft risico op diefstal van of schade aan bezittingen) geeft ongeveer 37% aan de studiestad (zeer) veilig te vinden. Zo'n 38% vindt de studiestad noch veilig, noch onveilig.

De veiligheidsbeleving blijkt echter sterk uiteen te lopen in de verschillende studiesteden. Nijmegen wordt veruit als de veiligste studiestad gezien (60% veilig tot zeer veilig). Niet geheel verrassend wordt Amsterdam als de minst veilige studiestad gezien door Amsterdamse studenten (slechts 14% veilig tot zeer veilig).

Onderstaand het aandeel studenten dat de eigen studiestad als (zeer) veilig ervaart:

  • Nijmegen (60%)
  • Delft (53%)
  • Leiden (52%)
  • Groningen (41%)
  • Utrecht (35%)
  • Rotterdam (22%)
  • Amsterdam (14%)

Belangrijkste bezittingen student vooral buitenshuis een zorg
Van de uitwonende studenten heeft 46% een inboedelverzekering voor de studentenwoning. Met de sterke opkomst van smartphone- en laptopbezit onder studenten is een zeer groot deel van de (waardevolle) inboedel mobiel geworden. De laptop en de smartphone worden met ruime afstand het meest genoemd in de top 3 van bezittingen waarover de student zich de meeste zorgen maakt qua diefstal of schade.

Gevraagd naar de plek waar verzekerde studenten zich de meeste zorgen maken over diefstal van of schade aan hun bezittingen geeft 58% aan zich vooral buitenshuis zorgen te maken. Slechts 13% maakt zich vooral zorgen over bezittingen binnenshuis en 29% maakt zich op beide locaties even veel/weinig zorgen.

Van de studenten met een inboedelverzekering geeft echter slechts 16% aan een zogenaamde dekking voor schade, diefstal (of verlies) buitenshuis te hebben. Verschillende verzekeraars met een speciale studenten inboedelverzekering bieden wel de mogelijkheid voor buitenshuis dekking aan in de vorm van een extra module of een duurder 'plusproduct', maar geen enkele van de door Studenten Wegwijzer bekeken verzekeringen biedt deze dekking aan in de basis inboedelverzekering voor studenten.

Deze en andere conclusies zijn terug te lezen in de highlights uit het rapport 'Wonen, verzekeringen & veiligheid studenten 2015' op de website van Studenten Wegwijzer.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door Studenten Wegwijzer. Voor de enquete hebben 1016 studenten een online vragenlijst ingevuld. De respondenten zijn geworven in de leeftijdsgroep 18 tm 23 en in de grootste 7 studentensteden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Delft, Nijmegen en Groningen. De enquete is representatief voor de populatie uitwonende WO studenten in Nederland (ca 150.000 a 200.000, bron DUO). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni & juli 2015.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×