Verzekeringsklachten.nl : Misleiding door Nivre en Verbond, polissen nietig

verzekeringsklachten.nl witDe helpdesk Verzekeringsklachten.nl heeft gelijktijdig een identieke email gestuurd aan directeur Henk Grootkerk van het Nivre, directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars en aan bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven van de AFM.

De email staat tevens op de website van de helpdesk en is een reactie op een persbericht van het Nivre en op een statement van het Verbond, waarin wordt gereageerd op de Radar uitzending van 5 oktober jl.; daarbij ging het over de vergoeding van de kosten van contra-expertise.

Het verzekerdenplatform beschuldigt zowel het Nivre als het Verbond van het optrekken van een rookgordijn op dit punt en van 'het op grote schaal misleiden van verzekerden'.

In de mail stelt Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl bovendien dat het merendeel van de verzekeringsovereenkomsten volgens de wet (228b BW) vernietigbaar is, omdat die voorwaarden bevatten die onrechtmatig zijn. 'Nu vrijwel alle verzekeraars zich aan deze dwaling schuldig maken impliceert dit dat iedere verzekerde zich op de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst kan beroepen'.

Rietveld roept de beide organisaties op hun publicaties te rectificeren 'binnen de kaders van het gestelde in de wet'.

'Tevens verzoeken wij met klem het Verbond van Verzekeraars haar leden aan te schrijven over de onwettige beperkingen ten aanzien van de vergoeding van de kosten van contra-expertise, zodat de leden hun polisvoorwaarden conform de wet kunnen en zullen aanpassen. Daarmee wordt tegelijk de rechtsonzekere situatie opgeheven dat de (onwettige) verzekeringsovereenkomst en vernietigbaar is'.

Verder wijst Rietveld naar de Gedragscodes voor de beide organisaties en stelt dat het in het eerste hoofdstuk, artikel 6, lid 2b van de richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement óók als misleiding wordt aangemerkt indien experts en verzekeraars zich daar niet aan houden.

In zijn mail verzoekt Rietveld de AFM 'zoals dat een toezichthouder betaamt, tot handhaving over te gaan' en meldt hij tenslotte de zaak aan het Europees Parlement voor te leggen, als de reactie van het Nivre en het Verbond 'niet genoegzaam' zou blijken.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×