Inzetten pensioen voor aflossen hypotheekschuld voorlopig van de baan

bankbiljetHet is voorlopig niet mogelijk het pensioen in te zetten voor het aflossen van hypotheekschuld.

Er treden aanzienlijke juridische risico’s op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom acht het kabinet verdere vervolgstappen op dit moment niet opportuun. Dat meldt staatssecretaris Klijnsma (SZW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief doet verslag van de uitkomsten van een verkenning die de afgelopen periode is uitgevoerd naar de mogelijkheden om pensioen in te zetten voor het aflossen van de woningschuld, en geeft aan welke gevolgen het kabinet hieraan verbindt. Uit de verkenning komt naar voren dat de inzet van pensioen voor de eigen woning interessant kan zijn voor sommige groepen pensioendeelnemers en op langere termijn kan leiden tot een lichte toename van de huizenprijs en een lichte daling van de woningschuld. De juridische risico’s wegen echter zwaarder. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van een voorstel van de RMU en op verzoek van de SGP.

De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet de ideeën en inzichten over de inzet van pensioen voor de eigen woning die deze verkenning heeft opgeleverd nog steeds interessant vindt. Daarom zal het kabinet de ideeën betrekken bij het uitwerken van de hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel.

De Pensioenfederatie, die aan de verkenning heeft meegewerkt, ondersteunt de conclusie die de staatssecretaris aan de uitkomst verbindt. De Pensioenfederatie blijft echter in principe positief over het creëren van mogelijkheden voor deelnemers om op pensioendatum onder voorwaarden een deel van het opgebouwde pensioenvermogen in te zetten voor hypotheekaflossing. De Pensioenfederatie heeft steeds betoogd geen heil te zien in het gebruik van pensioenvermogen of -premies voor hypotheekaflossing gedurende de opbouwperiode.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×