Rijksoverheid: staat van de Woningmarkt 2015

Rijksoverheid met wit vlak 0314Op verzoek van de Tweede Kamer wordt in de 'Staat van de Woningmarkt 2015' voor het tweede jaar op rij op samenhangende wijze gerapporteerd over ontwikkelingen op de woningmarkt en de betaalbaarheid van het wonen. 

De Staat van de Woningmarkt geeft aan de hand van de meest actuele feiten en cijfers een beeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de bouwsector. De woningmarkt laat meer investeringen in woningbouw zien, meer verkooptransacties, hogere prijzen en meer verhuizingen. Daarnaast nam de koopkracht van huishoudens toe, na vier jaar van daling.

De opmerkingen en verzoeken die tijdens Kamerbehandelingen zijn gemaakt over de inhoud van de Staat van de Woningmarkt 2014 zijn waar mogelijk in deze nieuwe editie verwerkt. Zo zijn voor het eerst de uitgaven voor onderhoud en verbetering meegenomen in de woonlasten van eigenaren-bewoners.

Een belangrijke bron – naast beschikbare, actuele bronnen zoals CBS, Kadaster en NVM – is het WoonOnderzoek Nederland (WoON). In het voorjaar van 2016 komen de uitkomsten van de volgende meting, het WoON 2015, beschikbaar. Ten behoeve van deze jaarrapportage zijn die gegevens nog niet te gebruiken. Om overlap met de inhoud van de vorige editie te voorkomen, zijn de analyses van WoON 2012 nu meer gericht op regionale verschillen en doelgroepen.

Voor de samenstelling van de Staat is gebruik gemaakt van de volgende bouwstenen:

Stand van de koopwoningenmarkt (Rigo, 2015)
Overzicht van de situatie op de koopwoningenmarkt. Naast de onderwerpen uit 2014 (financieringsruimte, demografische ontwikkelingen, doorstroombehoefte, woningbouw en toevoegingen aan de koopmarkt) zijn op verzoek van de Tweede Kamer de restschuldproblematiek en het particulier opdrachtgeverschap (PO) als thema’s toegevoegd.

Betaalbaarheid – verdiepend onderzoek (ABF, 2015)
Aantal verdiepende analyses rond de betaalbaarheid van het wonen, waaronder woonlasten naar huishoudtypen, naar woonduur en naar regio.

De achtergronden van hoge huurquotes – kiezen tussen prijs en kwaliteit? (Companen, 2015)
Achtergronden van de keuzes die huurders maken ten aanzien van hun woonlasten. Wat zijn de verschillen in kenmerken, woonsituatie, financiële situatie en het gedrag en de beweegredenen van huurders met hogere huur- en woonquotes?

Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 (Companen, 2015)
Jaarlijks onderzoek naar de huurprijsontwikkeling van huurwoningen in Nederland. Dit onderzoek biedt inzicht in de effecten van de huurprijsmaatregelen van de Rijksoverheid op het huurprijsbeleid van verhuurders. De kwantitatieve analyse van de per 1 juli gerealiseerde huurverhoging staat daarbij centraal. Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van de CBS Huurenquête.

Vooronderzoek Transformaties op de woningmarkt (CBS, 2015)
Verkennend onderzoek naar de aantallen woningen die zijn toegevoegd aan de woningvoorraad door transformatie van panden met een niet-woonfunctie, zoals kantoren. Het onderzoek gaat over de periode vanaf 2012 tot en met de 1e helft van 2015.

Woonlasten en Nibud (Nibud, 2015)
Betaalrisico's van huurders en kopers geanalyseerd met behulp van het WoON2012 waarbij de Nibud-benadering is toegepast.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×