Akkoord Adfiz OvFD en Verbond over Refertemodel SWO

 

Refertemodel SWO 2015
De drie brancheorganisaties, Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars, vinden dat het Refertemodel SWO veel moderne bepalingen bevat die het intermediair en de verzekeraars in staat stellen om de klant samen te bedienen, met uiteraard duidelijke eigen
verantwoordelijkheden. 

Basis gelegd in de MoU
Het Refertemodel SWO is gebaseerd op de uitgangspunten die Adfiz, OvFD en het Verbond van
Verzekeraars eerder hebben vastgelegd in de marktbreed geconsulteerde Memorandum of Understanding (MoU). Bij het herijken van de samenwerkingsafspraken stond voor de brancheorganisaties centraal hoe aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo kunnen samenwerken, dat de dienstverlening aan de klant voldoet aan zijn wensen. Veranderend klantgedrag en verandering in bedieningsmogelijkheden maakten deze herijking van de afspraken noodzakelijk.

Refertemodel SWO: 28 thema’s
In het Refertemodel SWO zijn in totaal 28 thema’s opgenomen die ingaan op non-concurrentiële aspecten in de samenwerking. De thema’s volgen het klanttraject van advisering, bemiddeling tot onderhoud met als startpunt de wensen van de klant. Het kader bij de thema’s die zijn uitgewerkt is de Wft en andere wet- en regelgeving. Voorbeelden uit het Refertemodel SWO zijn:

  • Beschikbaar stellen van productinformatie in de fase van advisering
  • Transparantie van het aanvraagproces bij de bemiddeling
  • Premie-incasso gedurende de looptijd van het product
  • Schaderegeling en –uitkering
  • Pandrecht

Klik hier voor het Refertemodel SWO

Een ander uitgangspunt is dat het model flexibel is. Het Refertemodel SWO bevat thematische
‘bouwstenen’ die kunnen worden gebuikt in een eigen SWO. Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars wijzen erop dat het een niet-bindend Refertemodel is dat eenduidig richting kan helpen geven aan de samenwerking. Gelet op mededingingswetgeving kunnen partijen een eigen keuze maken of ze het Refertemodel of bouwstenen hieruit volgen.

Vervolgtraject
Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD beginnen begin 2016 nieuwe onderhandelingen over een aantal thema’s die in de markt spelen (en ook uit de consultatie van de MoU naar voren kwamen). Hierbij kan worden gedacht aan het thema commercieel gebruik van klantgegevens. Als er een akkoord is bereikt op dergelijke thema’s, dan zal het als een addendum bij het Refertemodel SWO worden opgenomen. Los van het refertemodel SWO willen partijen ook overleggen over oplossingen voor het thema toegang tot aanbieders.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×