Geen APK maar grote beurt voor pensioenstelsel

Verbond van VerzekeraarsDe oplaaiende discussies tussen generaties over de vraag wie aanspraak mag maken op het pensioengeld dat in anonieme buffers zit, tonen aan dat ons pensioenstelsel geen apk, maar een grote beurt nodig heeft. Dat zegt David Knibbe, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, in een interview met De Telegraaf.

Persoonlijke opbouw
Verzekeraars hebben een sterke voorkeur voor een stelsel waarbij deelnemers een persoonlijk pensioen opbouwen, maar wel met behoud van de goede kenmerken van het huidige stelsel. Knibbe wijst op de collectieve deling van langleven-, en beleggingsrisico, opbouwplicht en stabiliteit van drie pijlers. “Collectiviteit, een kracht van het huidige stelsel, moeten we houden." Wel zou het volgens Knibbe goed zijn als werknemer en werkgever zelf een uitvoerder kunnen kiezen. "Dan valt pensioen ook makkelijker mee te nemen als je van sector wisselt."

Politiek debat
Onderwerpen in de pensioendiscussie die wel het politieke debat halen, zoals aanpassing van de rekenrente, tonen volgens Knibbe de noodzaak om het stelsel aan te pakken. “De vraag van wie buffers van pensioenfondsen zijn is een herverdelingsvraagstuk. Er ontstaat discussie tussen generaties. Dus kun je je afvragen hoe houdbaar dit stelsel nog is.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

×