Nog veel belangstelling voor assurantieportefeuilles

DFO logoSinds 2000 houdt Bureau DFO jaarlijks een onderzoek onder financieel adviseurs naar de belangstelling voor en waardering van assurantieportefeuilles. Uit het meest recente onderzoek 2017, blijkt dat de belangstelling voor assurantieportefeuilles groot is. Ook de waarde die de markt aan portefeuilles toekent kent, in vergelijking met afgelopen jaren, maakt een positieve ontwikkeling.

Kopersmarkt
Op dit moment is er meer sprake van een kopers- dan van een verkopersmarkt waar het gaat om assurantieportefeuilles. Op dit moment geeft 53 % van de respondenten aan dat er meer vraag is dan aanbod terwijl slechts 9 % van oordeel is dat er meer aanbod is dan vraag. In 2013 was dit beeld volstrekt anders. Toen gaf maar 19 % van de respondenten aan dat er meer vraag dan aanbod was. Terwijl 44 % juist aangaf dat er meer aanbod dan vraag naar assurantieportefeuilles was.

Vooral voor traditionele portefeuilles
De belangstelling richt zich vooral op portefeuilles die bestaan uit overwegend verzekeringen. De belangstelling voor portefeuilles die overwegend bestaan uit hypotheken of inkomsten uit abonnementen is significant minder. Bij abonnementen is zelfs sprake van een dalende lijn ten opzichte van 2016.

Factoren vertonen stijgende lijn
Hoewel de waardebepaling van een assurantieportefeuille via de factormethode sterk verouderd is, wordt deze door de markt nog steeds veelvuldig gebruikt als indicator. Vanaf 2000 tot en met 2013 laat de aldus bepaalde waarde een dalende lijn zien. Portefeuilles zijn in die tijd zeker 1/3 in waarde gedaald. Sinds 2013 is echter weer een stijging te zien. Ook in 2017 is weer een beperkte stijging van de waarde te zien ten opzichte van 2016.

Waardering voor onderliggende factoren wisselen
Door de jaren heen worden respondenten ook gevraagd hun oordeel te geven of bepaalde eigenschappen van een portefeuille door hen positief of negatief wordt beoordeeld met betrekking tot een portefeuille.

In de loop der jaren, na invoering van de Wft is bijvoorbeeld te zien dat steeds meer belang wordt gehecht aan de compleetheid en correctheid van klantdossiers. In 2017 is een scherpe stijging te zien van de negatieve beoordeling van de aanwezigheid van (veel) administratieve medewerkers. Deze negatieve beoordeling heeft naar verwachting alles te maken met de verwachte digitale ontwikkeling, waarbij de werkzaamheden op veel kantoren meer komen te liggen op het gebied van advies en minder op beheer en administratie.

Veel vertrouwen in de komende jaren
Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten er veel vertrouwen in hebben dat de waarde van assurantieportefeuilles zich in de komende jaren positief zal ontwikkelen. “Ik denk dat men gelijk heeft wanneer men inschat dat de behoefte aan persoonlijk onafhankelijk financieel advies in de komende jaren alleen maar meer gaat worden, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO. Of dit ook zal betekenen dat de waarde van assurantieportefeuilles gaat stijgen is nog te bezien. De factormethode is sterk verouderd. Kopers kijken toch echt naar het rendement dat zij met de overname van een portefeuille of onderneming kunnen behalen. Terwijl er aan de ene kant ontzettend veel kansen zijn voor adviseurs zijn er ook genoeg ontwikkelingen die de rendementen onder druk kunnen zetten. Ik denk dat verstandige ondernemers rekening houden met meerdere scenario’s en zich niet richten op alleen het meest positieve scenario”.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×