Normalisatie van het ambtenarenrecht

HR actueelDe rechtspositie van ambtenaren gaat op de schop. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is al in het Staatsblad gepubliceerd. De deadline voor de praktijk is gesteld, want het streven is dat de wet in 2020 in werking treedt. Op dat moment gaan veel ambtenaren van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht.

In 2020 gaat het arbeidsrecht zich uitstrekken over ambtenaren.De arbeidsverhoudingen bij de overheid worden zo veel mogelijk gelijk aan de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. En dat maakt een wereld van verschil.

De normaliseringsslag treft honderdduizenden ambtenaren. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status. De normaliseringswet brengt namelijk ook een nieuwe definitie van het begrip ambtenaar met zich mee. Ambtenaar is volgens de nieuwe Ambtenarenwet: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is. Dit kan leiden tot verlies van de ambtelijke status terwijl sommige groepen werknemers plotseling ambtenaar worden. Er ontstaan nieuwe overheidswerkgevers.

Het is de bedoeling dat de praktijk aan de slag gaat met de voorbereidingen. 2020 lijkt ver weg, maar er moet nog heel veel gebeuren. Niet alleen moet er nog veel wetgeving worden aangepast; ook voor overheidswerkgevers is er veel te gebeuren. Om maar een paar zaken te noemen. Het is de bedoeling dat vóór inwerkingtreding van de normaliseringswet cao’s worden afgesloten volgens de regels van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Eventueel moeten daarvoor nog werkgeversverenigingen worden opgericht en vervolgens moeten er cao-afspraken worden gemaakt. Personeelsmedewerkers, leidinggevenden en ondernemingsraden zullen moeten worden geschoold in het arbeidsrecht. De omzetting van de aanstelling naar een arbeidsovereenkomst moet zorgvuldig worden voorbereid. Bij besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de aanstaande normaliseringsslag. Denk bijvoorbeeld aan Van Werk Naar Werk-trajecten die meerdere jaren duren. Voorts moeten wellicht ook gemeenschappelijke regelingen worden aangepast.

Dit boek biedt op vlotte wijze inzicht in de aanstaande veranderingen. Eerst komt daarbij de bestaande situatie in het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht in een notendop aan bod. Een indruk van beide systemen is de sleutel tot het begrijpen van de reikwijdte van de normaliseringsslag. Vervolgens komt aan bod wat er precies gaat veranderen. Uitgebreid staan de auteurs stil bij de vraag: wat betekent dit voor de praktijk? De gevolgen van de wetswijziging voor besluitvormingstrajecten, implementatie- en voorbereidingsaspecten en het overgangsrecht worden op begrijpelijke wijze uitgediept. Daarbij geven de auteurs tips en aandachtspunten voor de praktijk. Ook staan de auteurs stil bij de gevolgen op het gebied van integriteit, de wijziging van het ontslagstelsel, het nieuwe procederen, aansprakelijkheid van de overheidswerkgever, sociale zekerheid, de rol van de vakbonden en de gevolgen voor de ondernemingsraad.

Normalisatie van het ambtenarenrecht geeft een pakkend overzicht over de volle breedte van de aanstaande veranderingen. Daarbij geeft het praktische handvatten om aan de slag te kunnen gaan met de voorbereiding en implementatie.

Meer informatie of direct bestellen >>

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×