IFRS 17 verschenen

Verbond van VerzekeraarsDe International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17) is vandaag verschenen. In deze standaard staat hoe verzekeraars hun verzekeringscontracten moeten waarderen. Verzekeraars hebben tot 1 januari 2021 de tijd om de nieuwe standaard te implementeren, mits de EU deze nieuwe standaard tijdig heeft goedgekeurd.

De commissie Verslaggeving van het Verbond van Verzekeraars heeft de totstandkoming van deze standaard de afgelopen jaren nadrukkelijk gevolgd. Daar waar mogelijk is invloed uitgeoefend via vertegenwoordigers bij onder meer Insurance Europe om de kwaliteit van de externe verslaglegging van verzekeraars te vergroten. IFRS 17 kan voor verzekeraars niet los worden gezien van de standaard voor de waardering van financiële instrumenten (IFRS 9).

Invoering van deze twee standaarden zal naar verwachting grote impact hebben op de financiële resultaten van verzekeraars, maar ook op de administratieve organisatie en technologiesystemen vanwege de complexiteit. De standaard is verplicht voor verzekeraars die beursgenoteerd zijn, beursgenoteerde instrumenten hebben uitgegeven en verzekeraars die deel uit maken van een internationale groep die beursgenoteerde stukken heeft uitgegeven. Op dinsdag 30 mei organiseert het Verbond, in samenwerking met het Koninklijk Actuarieel Genootschap en de Vereniging van Register Controllers (VRC), een informatiebijeenkomst over de nieuwe standaard. Deze bijeenkomst is vol. Het Verbond zal de leden tot de implementatiedatum blijven informeren over IFRS 17.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Link naar het rapport: De International Financial Reporting Standard 17 (IFRS 17)

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×