Zzp’ers nog steeds moeite met verkrijgen opdrachten

computer 1120754 192087 procent van de zzp’ers heeft niets gehad aan het uitstel van handhaving van de Wet DBA. Een derde van deze groep heeft zelfs meer moeite met het verkrijgen van opdrachten sinds handhaving van de wet is uitgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.197 zzp’ers in samenwerking met IT-Staffing. Na het aannemen in de Tweede en Eerste Kamer van de Wet DBA zorgde dit bij opdrachtgevers voor veel onzekerheid waardoor bedrijven huiverig werden zzp’ers in te huren.

Waar het uitstellen van handhaving van de wet bedoeld was om een einde te maken aan deze onzekerheid, blijkt dat voor de meeste zzp’ers de situatie niet is verbeterd. Slechts 7 procent van de zzp’ers geeft aan dat het sinds uitstel van handhaving van de wet makkelijker is geworden om aan opdrachten te komen. Voor een grote meerderheid van de zzp’ers (87%) heeft het uitstel echter geen verschil gemaakt. Of het zelfs moeilijker gemaakt om aan opdrachten te komen.

Onrust op zzp-markt blijft
Jeroen Sakkers, initiatiefnemer ZZP Barometer: “Uit dit onderzoek blijkt wederom dat de onrust op de zzp-markt niet zomaar verdwijnt door uitstel van handhaving. Opdrachtgevers zijn per definitie risicoavers, en hebben reeds risicobeperkende processen in gang gezet die moeilijk of niet gestopt kunnen worden.” Uit onderzoek van Tentoo blijkt ogenschijnlijk het tegenovergestelde: “freelance werk stijgt”, aldus het onderzoek van het payrollbedrijf. Sakkers: “Dit is een definitiekwestie. Tentoo noemt mensen die via een payrollconstructie werken onterecht ‘freelancers’, en doet onderzoek onder haar eigen achterban van payrollkrachten. Het aantal payrollkrachten stijgt inderdaad dankzij de invoering van de Wet DBA. Echter vanwege het door elkaar halen van definities lijken de onderzoeksresultaten elkaar tegen te spreken.”

Zzp’er heeft genoeg opdrachtgevers
Uit het onderzoek van ZZP Barometer blijkt verder dat het aantal opdrachtgevers dat de zzp’er bedient de afgelopen twee jaar met 13 procent is afgenomen. Toch heeft 72 procent van de zzp’ers het afgelopen jaar 3 of meer opdrachtgevers bediend. Een even groot aantal verwacht ook komend jaar 3 of meer opdrachtgevers te bedienen. Hiermee voldoet en voldeed een grote meerderheid van de zzp’ers aan de norm die onder de VAR werd gesteld.

Zzp’er bereid via tussenpartij te werken
De onzekerheid die de Wet DBA met zich mee heeft gebracht heeft er ook toe geleid dat opdrachtgevers steeds vaker alleen met zzp’ers willen werken via een tussenpartij. Een derde van de zzp’ers zou een opdracht laten schieten mocht een potentiële opdrachtgever alleen via een tussenpartij willen werken. Dit ondanks het feit dat 68 procent van deze groep aangeeft moeite te hebben om aan opdrachten te komen.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.197 zzp’ers in Nederland. Ze zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, mei 2017).

Bron: ZZP Barometer

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×