Stijging nominale dekkingsgraad blijft achter

TPRA logoIn het tweede kwartaal van 2017 stegen de beleidsdekkingsgraden van pensioenfondsen over vrijwel de gehele linie en gemiddeld met 2%. Dat is de grootste kwartaalstijging van de beleidsdekkingsgraad sinds de introductie van deze graadmeter begin 2015. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad ultimo Q2 is 106,7. De nominale dekkingsgraden stegen ook, maar minder hard.

Vermogensindicatie
De gemiddelde nominale dekkingsgraad bereikte 110,5, een stijging van 1,5%. Beide graadmeters geven een indicatie van het vermogen van pensioenfondsen om de pensioenbeloftes waar te maken die zijn vastgelegd in de regelingen die zij uitvoeren. Slechts één van de 120 onderzochte fondsen zag zijn beleidsdekkingsgraad dalen ten opzichte van Q1. Bij slechts zeven fondsen daalde de nominale dekkingsgraad. Bij 23 fondsen steeg de beleidsdekkingsgraad meer dan 2%, bij 32 fondsen was de stijging van de nominale dekkingsgraad meer dan 2%.

Nominale dekkingsgraden
De nominale dekkingsgraden geven het beste beeld van de actuele financiële situatie van de pensioenfondsen. De ondernemingspensioenfondsen verbeterden hun nominale dekkingsgraden met gemiddeld 1,8%. Daarmee presteerden zij beter dan de bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen die een gemiddelde stijging hadden van 1,2% in het tweede kwartaal. Grote uitschieters waren de prestaties van Sportfondsen en het CDC-fonds van Nationale-Nederlanden die stijgingen noteerden van respectievelijk 6,7% en 5,0%.

Volaliteit
Over het algemeen steeg de 12-maands volatiliteit van de nominale dekkingsgraden in het tweede kwartaal. Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad, die over dezelfde 12 maanden berekend wordt, een minder representatieve maatstaf geworden voor de financiële ontwikkeling van de pensioenfondsen. Hoewel de volatiliteit van de dekkingsgraden van Metalektro en Metaal & Techniek toenam, zijn de dekkingsgraden van deze grote metaalfondsen na Q2 stabieler ten opzichte van het marktgemiddelde. Daardoor behoren zij nu tot een lagere risicoklasse dan voorheen.

De ‘TPRA-monitor dekkingsgraden 2017-II’ is gratis te downloaden via www.tpra.nl/publicaties.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×