De woningmarkt in verandering

De Hypotheekshop logoEr is momenteel veel aandacht voor het oplopende tekort aan woonruimte, en dan met name voor het middensegment van huurwoningen. Door een veranderende bevolking en andere woonwensen is er, naast het gebrek aan woningen, ook steeds vaker sprake van woonruimte die niet langer aansluit bij de behoefte van consumenten. In deze editie van het Hypotheekshop Nieuws beschrijven we daarom enkele demografische ontwikkelingen en de wijze waarop overheid, woningcorporaties en ontwikkelaars daarmee omgaan.

Meer alleenstaanden en ouderen
In Nederland wonen bijna drie miljoen alleenstaanden. Volgens de prognoses zijn dit er in 2040 zo'n 3,6 miljoen. In totaal komen er in dezelfde periode naar verwachting bijna 900.000 huishoudens bij – waarvan dus 600.000 alleenwonenden. De groei van het aantal huishoudens komt daarmee grotendeels voor rekening van de alleenstaanden. Deze groep bestaat voor het overgrote deel uit 65-plussers. Het aandeel jonge alleenstaanden daalt, omdat het aantal jonge mensen over de hele linie afneemt. (Bron: Vastgoed Actueel)

Haperende doorstroming onder ouderen
Als senioren verhuizen naar een kleinere en meer op de toenemende zorgbehoefte ingerichte woonvoorziening, komen er eengezinswoningen vrij voor de doorstromers. Die zouden op hun beurt weer kunnen vertrekken uit een starterswoning. Maar paradoxaal genoeg neemt de verhuiswens juist sterk af naarmate de leeftijd vordert. De babyboomgeneratie, waarvan het grootste gedeelte woningeigenaar is, bereikt de komende jaren de AOWgerechtigde leeftijd. Volgens prognoses van het CBS zullen er in 2040 4,8 miljoen 65-plussers in ons land wonen, waarvan 2,6 miljoen 75-plussers. En hoewel onderzoek van ABF research uitwijst dat oudere senioren het liefst in een huurappartement zouden wonen, verhuizen ze niet of nauwelijks.

Een grote groep zou misschien wel willen, maar kan nergens heen vanwege de financiën. Ze hebben nu geen of weinig woonlasten en wellicht weinig inkomen. Ze zien op tegen alle verhuiskosten en de gigantische huurkosten in de vrije huursector. Senioren met een laag inkomen, maar wel met een zak met geld uit de verkoop van het huis, komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. En mochten ze dat toch willen, dan is er veel te weinig aanbod dat voldoet aan hun hoge eisen. (Bron: Vastgoed Actueel)

Andere woonwensen senioren maar te weinig aanbod
De sociale kant van het wonen wordt steeds belangrijker. Stel, iemand is gepensioneerd en woont geïsoleerd in een te duur eengezinshuis. Je zal haar - het merendeel is vrouw - moeten verleiden met een kleinere woning die meer sociale contacten biedt, bijvoorbeeld aan een hofje of met een gemeenschappelijke tuin. Of met een woning die als veiliger wordt ervaren, omdat de voordeur niet meteen aan de straat grenst, maar aan een soort overgangsruimte. Ook omdat de nieuwe ouderen niet, zoals vroeger, vanzelfsprekend een familienetwerk hebben. Probleem is dat dit alternatieve woningaanbod nog niet op grote schaal wordt ontwikkeld.

Die schaarste zal niet snel veranderen, laat een onderzoek van ouderenbond ANBO zien. Gemeenten voelen weinig urgentie om aan de behoeften van hun inwoners op leeftijd te voldoen. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van het kabinet Rutte II dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen. Gemeenten waarvan de bevolking vergrijst kunnen niet meer volstaan met alleen bouwen voor jonge gezinnen. Maar vervolgens is het wel zaak om er ook naar te handelen. (Bron: Vastgoed Actueel)

Dominantie eengezinswoningen sluit niet aan bij de toekomstige vraag
In de jaren zeventig en tachtig zorgden de babyboomers voor een explosieve vraag naar eengezinswoningen. Dat heeft geleid tot een ongekende dominantie van dit woningtype. Op de (middel) lange termijn leidt dit er toe dat alleenstaande ouderen hun eengezinswoning niet kunnen verkopen, omdat er geen vraag naar is. Dit kan zeker een probleem worden in krimpregio's, waar de jonge, talentvolle mensen toch al wegtrekken. Al met al een groot risico voor mensen die denken dat hun eigen woning een mooi zakcentje voor de oude dag is. Alleen al vanwege de cijfers moet men toch gaan nadenken over aanbod dat geschikt is voor oudere én jongere alleenstaanden. Voor jonge singles en spoedzoekers (mensen die net gescheiden zijn en snel ergens onderdak moeten vinden), vooral gericht op tijdelijke woonruimte, kun je bijvoorbeeld denken aan kleine, flexibele en demontabele woningen. Ook woonvormen die oudere en jongere alleenstaanden samen plek bieden kunnen kansrijk zijn. (Bron: Vastgoed Actueel)

Gemeenten willen het woningdelen strenger reguleren
Woningdelen is steeds populairder onder studenten en starters. Het aanbod is in veel steden beperkt en de prijzen zijn fors, waardoor kopen voor veel starters geen optie is. Een gedeeld huis, ook wel 'friendswoning', biedt dan uitkomst om toch in de gewilde binnenstad te kunnen wonen. Alleen al in Amsterdam kwam woningdelen eind 2015 op 12.700 adressen aantoonbaar voor. Verkamering van woningen neemt dan ook toe, net als de verhuur aan woongroepen in een zelfstandige huurwoning. Toch vrezen steeds meer gemeenten overlast van woningdelen of te weinig woningen voor gezinnen. Gemeenten willen het woningdelen dan ook strenger reguleren of zelfs aan banden leggen. (Bron: VBOmakelaar.nl)

Amsterdamse woningcorporaties bemoeilijken verkoop aan particuliere beleggers
Huizen worden in Amsterdam steeds minder gekocht om zelf in te gaan wonen, maar om te verhuren. Omdat spaargeld geen rente meer oplevert, zoeken particuliere beleggers andere manieren om rendement te maken. Reguliere geïnteresseerden in een koopwoning leggen het vaak af tegen deze particuliere beleggers. Die kunnen meer bieden, vaak zelfs zonder een financieel voorbehoud. Woningcorporaties verkopen ook woningen, al worden het er steeds minder. Zij mogen van de wetgever hun woningen alleen verkopen aan huishoudens die er zelf - of directe verwanten in de eerste lijn (ouder of kind van de koper) - gaan wonen. Woningcorporaties proberen te voorkomen dat particuliere beleggers hun woningen kopen. Er zit standaard een clausule in het koopcontract dat het voor eigen gebruik is, al geldt deze zelfbewoningsplicht alleen voor de eerste koper. Daarnaast vindt een check bij het Kadaster plaats of de koper geen andere woningen op zijn naam heeft. (Bron: Nul20.nl)

Jong gezin verruilt stad vaker voor goedkopere randgemeente
Gezinnen met jonge kinderen vertrekken steeds vaker uit de grote stad, schrijft het CBS. Vooral uit de vier grote steden vertrekken veel mensen met kinderen die nog niet naar school gaan. Dit zijn met name jonge gezinnen met een hoog inkomen. Deze groep is flexibel omdat ze vaak nog in een huurhuis woonden. Waar een deel gedwongen vertrekt omdat ze geen huis kunnen vinden, is voor een andere groep de aantrekkende woningmarkt juist een reden om te verhuizen nu hun huis niet meer ‘onder water staat’ en de doorstroom op de woningmarkt weer op gang komt. De huizen die vrijkomen worden in toenemende mate gekocht of gehuurd door alleenstaanden. Het inwonertal van Amsterdam blijft wel groeien door de komst van expats en buitenlandse studenten. (Bron: NOS en Volkskrant)

Onderzoek naar samenvoegen wachtlijsten voor sociale huur
De G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) laat onderzoeken of het binnenkort bijvoorbeeld mogelijk is voor een Amsterdamse aspirant-huurder om zijn of haar verzamelde punten voor een sociale huurwoning ‘mee te nemen’ naar Utrecht, Rotterdam of Den Haag. Doordat het zo lastig is in de Randstad een sociale huurwoning te bemachtigen, blijft de stap om in een andere stad te gaan werken voor velen te groot. Op deze manier moet het voor werkenden makkelijker worden om dichter bij het werk te wonen. Ook zouden zorgbehoevende ouderen op deze manier makkelijker in de buurt van hun kinderen of verzorgers kunnen gaan wonen. (Bron: Binnenlandsbestuur.nl)

Bron: De Hypotheekshop

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×