Stad Holland hoogst gewaardeerd aanbieder zorgverzekeringen

DFO logoStad Holland wordt in het Bureau DFO Zorgonderzoek 2017 door financieel adviseurs opnieuw aangewezen als beste zorgverzekeraar. 60% van de respondenten in dit onderzoek verwacht in de komende jaren groei in het aantal zorgverzekeringen waarbij men als adviseur of bemiddelaar betrokken is. Jaarlijks houdt Bureau DFO een onderzoek onder financieel dienstverleners rondom het thema zorgverzekeringen. 

Aan de adviseurs wordt verzocht de dienstverlening van een tiental aanbieders van zorgverzekeringen op 18 punten te beoordelen. Het gaat dan om aspecten als de kwaliteit van het extranet, naamsbekendheid, snelheid administratief proces en ondersteuning ten behoeve van de advisering en bemiddeling door de adviseurs. In het onderzoek over 2017 werd Stad Holland opnieuw, net als in 2016, als verzekeraar het hoogste gewaardeerd.

Trends
Het Bureau DFO Zorgonderzoek 2017 maakt een aantal trends zichtbaar. Het gaat daarbij onder meer om de volgende ontwikkelingen:
- 82% (was 89%) van financieel adviseurs is actief op het gebied van zorgverzekeringen;
- 74% (was 79%) verwacht dit over 5 jaar ook nog te zijn;
- gemiddeld heeft 17,8% van de huishoudens die klant zijn bij een kantoor daar één of meer zorgverzekeringen afgesloten;
- 60% (was 67%) verwacht de komende drie jaar een groei in het aantal afgesloten zorgpolissen.

Belang zorgverzekeringen zal toenemen
“Wij verwachten dat het belang van zorgverzekeringen in de komende jaren zal toenemen, aldus Mr. J. Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO. De groei van het aantal senioren in combinatie met de vooruitgang van de medische ontwikkelingen zetten onmiskenbaar een druk op het maximum wat de samenleving aan zekerheid via de basisverzekering kan bieden.

Voortuitgang
Deskundigen voorspellen dat we in de komende jaren spectaculaire vooruitgang op het gebied van medicijnen en medische behandelingen zullen zien. Aan veel van die veranderingen zullen echter ook hoge prijskaartjes hangen. Te voorzien is dat enerzijds de samenleving niet zal accepteren dat bepaalde kansrijke medische innovaties niet voor de markt beschikbaar komen. Anderzijds is ook voorzienbaar dat de samenleving een grens gaat stellen aan wat binnen het solidariteitsprincipe met elkaar aan lasten wordt gedragen. In dat grensgebied zal het aanbod aan private zorgverzekering toenemen met onderling grotere verschillen in voorwaarden.

Preventie
Preventie zal daarbij steeds meer aandacht krijgen. Op dit moment zijn zorgverzekeringen vooral financiële producten die actief worden nádat een medische behandeling noodzakelijk is geworden. Wij verwachten een ontwikkeling waarbij zorgverzekeraars hun focus meer gaan richten op voorzieningen waarmee zo veel als mogelijk getracht gaat worden te voorkomen dat consumenten medische hulp moeten inroepen. Dus een ontwikkeling van ‘curatief’ naar ‘preventief’.

Advies
Adviseurs doen er ons inziens verstandig aan om als kantoor actief de ontwikkeling op het gebied van zorgverzekeringen te blijven volgen en contact te blijven onderhouden met aanbieders die deze ontwikkeling omarmen. Zorgverzekeringen zijn op dit moment al echte adviesproducten. “Dat element van advies, en het vergroten van het ‘doen vermogen’ van de consument om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen rondom zijn of haar gezondheid, zal in de komende jaren naar ons idee alleen maar sterker worden”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius.

Het onderzoek is gratis op te vragen via de link: https://www.dfobv.nl/product/gratis-samenvatting-landelijk-zorg-onderzoek-2017/

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×