Standaardinformatiemodel helpt deelnemers bij keuze pensioen

koolmeesMinister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen vastgesteld. Hiermee gaan zij hun deelnemers ondersteunen bij het maken van een keuze tussen een vast of een variabel pensioen. De Pensioenfederatie heeft het model ontwikkeld. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het ministerie hierover positief geadviseerd. In juli adviseerde de AFM al positief over het standaardinformatiemodel dat het Verbond van Verzekeraars voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen heeft ontwikkeld.

Keuze vast of variabel pensioen
Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders verplicht om hiervoor gebruik te maken van een standaardinformatiemodel. Dat is nu ook voor pensioenfondsen ontwikkeld en vastgesteld.

Deelnemers kunnen vergelijken
Veel deelnemers hebben bij meerdere pensioenfondsen, verzekeraars en/of premiepensioeninstellingen pensioen opgebouwd. Het doel van het model is om deelnemers te ondersteunen bij hun keuze tussen een vast of variabel pensioen. Met een standaardinformatiemodel kunnen zij verschillende aanbieders en verschillende producten gemakkelijker met elkaar vergelijken.

Aanbevelingen AFM
De AFM heeft positief geadviseerd op het standaardinformatiemodel dat pensioenfondsen gaan gebruiken. Bij de advisering heeft de AFM de wettelijke vereisten betrokken dat informatie over pensioen correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn en inzicht moet bieden in keuzemogelijkheden. Ook beveelt de AFM aan om in 2018 een deelnemersonderzoek te doen naar het begrip en effect van beide standaardinformatiemodellen (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen). Daarbij is het wenselijk om tot één model te komen voor alle pensioenuitvoerders. Dit in het belang van de deelnemers die een keuze moeten maken tussen verschillende pensioenuitvoerders.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×