Meer kredietmogelijkheden voor bedrijfsleven

Minister dekkerMinister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de kredietverlening aan bedrijven  een nieuwe impuls geven. In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van zogeheten verpandingsverboden die een grote rem zetten op de kredietverlening. Minister Dekker: 'Door deze belemmering weg te nemen, ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei.' Daarmee haakt hij aan bij een breed gedragen wens bij het bedrijfsleven en het bankwezen.

Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. Bedrijven willen daarmee voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden.
Het gevolg is echter wel dat die vorderingen niet aan banken en factoringmaatschappijen kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen.

Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. In landen als Duitsland en Frankrijk kunnen vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt.
Minister Dekker: 'Nederland kan hierbij niet achter blijven, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Voortvarendheid is daarom geboden." Hij gaat daarom hierover de komende weken in overleg met het bedrijfsleven en komt nog dit voorjaar met een wetsvoorstel.  

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×