Betalingsverkeer in 2016: innovatief, stabiel en veilig

Betalingsverkeer in 2016: innovatief, stabiel en veiligHet betalingsverkeer in Nederland werd in 2016 gekenmerkt door veel digitale innovaties, een hoge beschikbaarheid van de diverse betaalketens en zeer lage schade door fraude. Het jaarverslag over 2016 van Betaalvereniging Nederland schetst ontwikkelingen waarmee Nederland zich kan scharen in de Europese voorhoede op h et gebied van snelheid, gemak, betrouwbaarheid en veiligheid in het betalingsverkeer.… Lees meer

Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 procent

Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 procentIn 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 procent) meer dan in 2015. Het grootste deel, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Het was het vierde jaar op rij dat de zorgkosten minder toenamen dan het bbp. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste, voorlopige, cijfers over de zorguitgaven.… Lees meer

Meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemers

Meer dodelijke ongevallen en uitbuiting werknemersOnderbetaling van werknemers en het stijgend aantal arbeidsongevallen baren de Inspectie SZW grote zorgen. De Inspectie vindt dat 'mensen altijd boven productie  moeten gaan'. In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Ook zien de inspecteurs en rechercheurs dat er werknemers uitgebuit worden. Werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.… Lees meer

Voor het eerst in jaren een begrotingsoverschot

Voor het eerst in jaren een begrotingsoverschotHet Rijk gaf vorig jaar voor het eerst sinds 2008 minder geld uit dan er binnenkwam. Dat zorgde voor een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dat kwam vooral doordat de opbrengst uit belastingen en premies hoger lag dan verwacht. De uitgaven waren ook iets lager dan begroot. Daarnaast daalde ook de overheidsschuld aanzienlijk.… Lees meer

Nog veel belangstelling voor assurantieportefeuilles

Nog veel belangstelling voor assurantieportefeuillesSinds 2000 houdt Bureau DFO jaarlijks een onderzoek onder financieel adviseurs naar de belangstelling voor en waardering van assurantieportefeuilles. Uit het meest recente onderzoek 2017, blijkt dat de belangstelling voor assurantieportefeuilles groot is. Ook de waarde die de markt aan portefeuilles toekent kent, in vergelijking met afgelopen jaren, maakt een positieve ontwikkeling.… Lees meer

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaarOp 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.… Lees meer

 

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×