Evenement aanmelden


Wilt u een Evenement aanmelden op EUFIN financieel nieuws?
Dan kan dat via deze pagina.

Let op: het is alleen toegestaan om evenementen aan te melden als u expliciete toestemming heeft. Zodra u een “evenement aanmelden”aanklikt, geeft u expliciet aan dat dit evenement gepubliceerd mag worden.

Bedrijfs- en promotie-evenementen kunnen alleen tegen betaling opgenomen worden. Kosten per evenement bedragen: € 100,-- exclusief BTW.

De redactie kan over gaan tot gratis plaatsing als het algemeen maatschappelijk belang een rol speelt. De redactie maakt een selectie uit de aangeboden evenementen.
De redactie behoudt elk recht voor om een plaatsingsverzoek af te wijzen zonder opgaaf van redenen.


Uw naam*

Vul aub uw naam in

Bedrijfsnaam*

Vul aub uw bedrijfsnaam in

E-mailadres*

Vul aub uw e-mailadres in.

Telefoonnummer*

vul aub uw telefoonnummer in

Opmerkingen / toelichting

Vul aub uw opmerkingen of toelichting in

Link naar het evenement

vul aub de URL naar de video in op Youtube, Vimeo, etc.

Anti-SPAM code (5 cijfers)*
Anti-SPAM code (5 cijfers)

Ongeldige invoer

×