Concurrentie geen doel op zich

Er is meer dan alleen marktwerking.” Een opvallende uitspraak uit de mond van ‘mededingingsdeskundige’ Tom Ottervanger (Allen & Overy) in de nieuwste Verzekerd!. Ottervanger heeft onlangs zijn oratie uitgesproken, waarin hij pleit voor ‘maatschappelijk verantwoord concurreren’. Volgens hem is concurrentie een middel, maar géén doel op zich. “Soms staat het zelfs haaks op het streven naar mvo.

Ottervanger heeft mededinging de afgelopen jaren zien uitgroeien tot een ‘hot issue’ in Europa. Een goede ontwikkeling, vindt hij, maar tegelijkertijd moet mededinging niet boven alles gaan. “Onze klassieke economische benadering is om alles op te hangen aan efficiëntie: bedrijven moeten met elkaar concurreren, omdat dat het goedkoopste – en dus beste – product oplevert.”
De vraag is hoe ver je daarin mag gaan, vindt hij. Als je marktwerking in de puurste zin van het woord loslaat op fabrikanten van sportschoenen, zouden die kinderen mogen inhuren, omdat dat het goedkoopst is. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dat onwenselijk. Een oplossing is als fabrikanten samen afspreken geen kinderen meer in te huren. Dan gaat de prijs weliswaar omhoog, maar die bij de concurrent ook. “Probleem is alleen dat zulke afspraken in strijd zijn met een strikte toepassing van de mededingingswetgeving”, meent Ottervanger, die ervoor pleit om in het mededingingsrecht ruimte te creëren voor mvo.(Verbond)