Resultaat beïnvloed door noodweer en hogere zorgkosten

achmea"Circa 30.000 van onze klanten zijn in juni van dit jaar getroffen door noodweer". "Naast aanzienlijke materiële schade was ook het persoonlijke leed vaak groot". "Het is goed om er als coöperatieve verzekeraar voor onze klanten te kunnen zijn als dit nodig is". "Daar zijn we voor", aldus Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur.

De belangrijkste punten uit de halfjaar cijfers van Achmea zijn:

• Nettoresultaat € 24 miljoen negatief over eerste halfjaar van 2016
• Totale schade door noodweer loopt op tot €267 miljoen bij circa 30.000 klanten
• Goede voortgang bij vergoeding schades en hulpverlening aan klanten
• Verdergaande vernieuwing van dienstverlening en bedrijfsvoering
• Zorgkosten hoger dan geraamd door stijging uitgaven geneesmiddelen
• Bedrijfskosten verder gereduceerd door programma Versnellen & Vernieuwen
• Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds van start gegaan na vergunning DNB
• Solide financiële positie met Solvency II solvabiliteitspercentage van circa 204%

 

Grote invloed op resultaat
De schade veroorzaakt door het noodweer in juni aan onder meer auto’s, woningen en bij land- en tuinbouwbedrijven liep op tot € 267 miljoen voor Achmea. Meer dan de helft van dit schadebedrag is uit oogpunt van risicobeheersing afgedekt via herverzekering. De resterende netto schadelast heeft een grote invloed op het resultaat. Daarnaast stegen de uitgaven aan zorg harder dan vooraf was geraamd door hogere uitgaven aan geneesmiddelen en minder compensatie vanuit de verevening. Achmea boekt mede hierdoor in de eerste zes maanden van 2016 een negatief nettoresultaat van € 24 miljoen, ondanks resultaatsverbeteringen door onder meer kostenreducties en hogere beleggingsresultaten bij Pensioen & Leven.

Ongeacht de uitkeringen voor schades door noodweer en de hogere zorgkosten, heeft Achmea een gezonde en solide financiële positie behouden. Met een aanhoudend solide Solvency II solvabiliteit van circa 204% kan Achmea ook in de toekomst haar afspraken met klanten nakomen.

Pensioen
De vergunningverlening aan het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds voor de oprichting van een Algemeen Pensioenfonds (APF) is een belangrijke mijlpaal bij de realisatie van de strategie voor Oudedagsvoorzieningen. Pensioenfondsen en werkgevers kunnen zich nu bij het Centraal Beheer APF aansluiten om werknemers een modern en toekomstbestendig pensioen te bieden. Met een aantal grote werkgevers en pensioenfondsen zijn al intentieverklaringen getekend voor toetreding tot het Centraal Beheer APF.

Doelen
Eind dit jaar rond Achmea het programma Versnellen & Vernieuwen af. Innovatie staat daarmee centraal in haar bedrijfsvoering. Gestelde doelen worden gerealiseerd en brengen de service aan klanten naar een nog hoger niveau. Gecorrigeerd voor investeringen in grote strategische projecten, heeft Achmea haar kosten sinds de start van het programma in 2014 met circa € 355 miljoen verlaagd en is het aantal arbeidsplaatsen met circa 3.000 afgenomen.

Focus
Ook nadat ons veranderprogramma formeel is afgerond, gaat Achmea door met de vernieuwing van haar dienstverlening. En het verlagen van haar bedrijfskosten. Dat blijft de focus voor de komende jaren.

Voor het gehele persbericht: klik hier.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×