Rentemiddeling is sigaar uit eigen doos

MoneyViewRentemiddeling staat vol in de aandacht. De hypotheekrente staat historisch laag en veel huizenbezitters vragen zich af of en hoe zij kunnen profiteren van die lage rente. Recent hebben Rabobank en ABN AMRO (waaronder ook Florius valt) rentemiddeling mogelijk gemaakt. MoneyView heeft de diverse methodes van rentemiddelen die hypotheekbanken aan hun klanten bieden, geanalyseerd en vergeleken.

De belangrijkste conclusie: rentemiddeling zorgt eigenlijk altijd voor een daling van de maandlasten op korte termijn, maar dit voordeel verdwijnt op langere termijn doordat er bij overigens gelijke omstandigheden een hogere restschuld overblijft. Bovendien valt op dat de verschillen tussen de diverse banken groot zijn.

Resultaten en conclusies:

 Uit het onderzoek blijkt dat in alle gevallen de maandlasten na middeling lager worden. Maar ook is in alle gevallen de restschuld aan het eind van de nieuwe rentevaste periode hoger. Deze hogere restschuld is meegenomen bij de berekening van het totale verschil tussen rente middelen en niets doen (zie tabellen met resultaten hieronder).

 Gemeten over de nieuwe periode is het mogelijk te behalen totale voordeel klein en in sommige gevallen zelfs negatief. De resterende duur van de huidige rentevaste periode heeft daar weinig invloed op. Bij ABN AMRO, Florius en Rabobank is rentemiddeling in alle berekende gevallen ongunstig ten opzichte van het uitzitten van de huidige rentevaste periode. Bij ING Bank, Obvion en SNS is in de berekende scenario’s wel voordeel te behalen, zij het gering. ING Bank heeft van alle onderzochte aanbieders de meest klantvriendelijke uitkomsten.

 Rentemiddeling biedt op termijn nauwelijks voordeel en soms zelfs nadeel ten opzichte van het uitzitten van het huidige rentecontract, verondersteld dat de hypotheekrente niet (flink) gestegen is op het moment dat het huidige rentecontract verlopen is. Wél zijn er op korte termijn lagere maandlasten te verwachten.

 Voor mensen die graag per direct die lagere maandlasten willen, een rentestijging vrezen en bij wie afkoop van het hypotheekcontract of oversluiten naar een andere geldverstrekker geen optie is, is rentemiddeling wellicht het overwegen waard.

 Een bijkomend voordeel van rentemiddeling bij lineaire en annuïtaire hypotheken is dat de lening daarmee ook direct in een lagere risicoklasse terecht kan komen. Doordat er bij lineaire en annuïtaire hypotheken maandelijks wordt afgelost neemt de oorspronkelijk hoofdsom gedurende de looptijd af. Op dit moment is het echter nog niet zo dat alle aanbieders maandelijks voor de klant controleren of de Loan to Value zodanig is gedaald dat de risicoklasse en dus de rente kan worden verlaagd. Van de in het onderzoek meegenomen aanbieders wordt dit alleen door Obvion en Centraal Beheer (bij de Thuis Hypotheek) gedaan.

 Alle in het onderzoek meegenomen aanbieders gaan voor vaststelling van de nieuwe rente bij tussentijdse rentemiddeling uit van de uitstaande lening afgezet tegen de woningwaarde zoals deze op het moment van rentemiddeling bekend is bij de aanbieder. Voor een verlaging van de risicoklasse is de klant daarom niet verplicht een taxatierapport of WOZ-beschikking aan te leveren. Dit is alleen noodzakelijk wanneer de klant vermoedt dat de woningwaarde is gestegen.

 Wel moet er rekening gehouden worden met beperkende voorwaarden als het gaat om aflossing van de hypotheek ná rentemiddeling, zoals bijvoorbeeld de Rabobank en Centraal Beheer die stellen. Bij Centraal Beheer (tot 6 maanden na de middeling) en Rabobank (tot maximaal 3 jaar na de middeling) betaalt de klant mogelijkerwijs alsnog boeterente bij verkoop van het pand als de rente tussentijds is gemiddeld en de hypotheek niet wordt meeverhuisd.

 Alleen bij SNS betaalt de klant, naast administratiekosten, ook voor het advies bij tussentijdse rentemiddeling, zij het dat de totale kosten daarvan niet hoger zijn dan de administratiekosten die sommige andere geldverstrekkers in rekening brengen. Bij alle overige aanbieders is een adviesgesprek niet verplicht. 

 In onderstaande tabellen wordt getoond hoeveel minder rente de klant betaalt bij rentemiddeling over een rentevast periode van 10 jaar, hoeveel hoger de restschuld is vergeleken met het afmaken van de rentevaste periode bij de eigen aanbieder en hoeveel lager of hoger de klant in totaal uit is in het geval deze kiest voor rentemiddeling. De rode en cursieve getallen geven telkens aan wanneer rentemiddeling minder gunstig is dan het ‘uitzitten’ van de rentevaste periode.

moneyview1

Voor het gehele rapport: klik hier

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×