Verbondsdirecteur doet boekje open

Objectief gezien heeft de verzekeringsbranche geen slecht imago, meent Verbondsdirecteur Fischer, die op 1 maart met pensioen gaat. Neemt niet weg dat het imago van verzekeraars af en toe is overgewaardeerd. Op een aantal zaken kun je met de kennis van nu simpelweg niet trots meer zijn, aldus Fischer, die twaaleneenhalf jaar het gezicht was van een van de allersterkste lobbyclubs van Nederland. Ik denk aan een aantal unit linked producten dat voor de klant lang niet altijd helder was. Het klantbelang is daarbij niet altijd vooropgesteld. Met de waarden en normen van nu moet je vaststellen dat het niet goed was dat bijvoorbeeld mensen met een onzekere carrière een product met een looptijd van dertig jaar kregen geadviseerd of veertigjarigen een product met een looptijd van veertig jaar. Bij nader inzien moeten we ook vaststellen dat de afkoopwaarden niet altijd zo hoog waren als de klant verwachtte. Juridisch gezien was het allemaal misschien wel in orde, maar maatschappelijk kon je er vraagtekens bij zetten. Ook vraagtekens zijn er achteraf te plaatsen bij de soms forse kosteninhoudingen op de maandelijkse inleg van de klant. (Bron VVP)