AFM publiceert agenda 2013

afmgevelDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in 2013 door met verschillende bekende toezichtthema’s. Er zijn ook nieuwe accenten. Zo besteedt de AFM extra aandacht aan professionele klanten van financiële ondernemingen. Dat blijkt uit de plannen en begroting voor 2013 die zij heeft gepubliceerd.

De huidige wet- en regelgeving gaat ervan uit dat professionele (niet-retail)klanten in staat zijn de risico's volledig te doorzien. Incidenten doen vermoeden dat deze aanname nader moet worden getoetst. Het gaat dan bijvoorbeeld om semi-publieke sectoren als woningcorporaties, zorg en onderwijs. Uit de plannen blijkt dat de AFM dit jaar een algemene analyse publiceert van de dienstverlening aan bepaalde professionele klanten.

Bijdrage aan stabiliteit

Een ander onderwerp waaraan de AFM in 2013 aandacht besteedt is de bijdrage van gedragstoezicht aan de stabiliteit van het financiële stelsel. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het functioneren van wholesale markten, waaronder die voor derivaten en gestructureerde producten. Ook heeft de AFM in dit verband aandacht voor het zogenaamde schaduwbankieren en securities lending, het uitlenen van effecten.

De AFM werkt binnen het model van Twin Peaks nauw samen met de Nederlandsche Bank (DNB). Ook neemt zij deel aan het onlangs opgerichte Financieel Stabiliteitscomité.

Thema’s

De Agenda 2013, waarin ook de begroting is opgenomen, telt negen toezichtthema's:

  • Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal
  • Kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter
  • Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd
  • Niet-retailklanten krijgen een passende dienstverlening van financiële ondernemingen
  • Pensioenen worden transparant en passend
  • De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog
  • De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig
  • Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel
  • Bedreigingen van de integriteit van de financiële sector worden effectief aangepakt

Adviserend Panel

De ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ingestemd met de begroting van de AFM. De plannen zijn ook besproken met het Adviserend Panel van de AFM, dat bestaat uit vertegenwoordigende organisaties. In september 2012 is een voorlopige versie van de plannen gepubliceerd.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×