Nationaal Leen Onderzoek InterBank

InterbankRood staan bij de bank is de populairste vorm van lenen (39 procent). Drie van de tien mensen vragen familie of vrienden soms om geld. 22 procent koopt weleens met een creditcard, 20 procent maakt af en toe gebruik van een doorlopend krediet. Dat blijkt uit het Nationaal Leen Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van InterBank.

Nederlanders tussen de 35 en 54 jaar staan het vaakst rood en maken ook het meest gebruik van een doorlopend krediet. "Waarschijnlijk komt dit doordat mensen van middelbare leeftijd toch meestal wat duurdere aankopen doen", stelt Henk Jan Meijer, manager Communicatie van InterBank.

Meijer is blij dat zeven op de tien Nederlanders aangeven goed op de hoogte te zijn van de voor- en nadelen van lenen. Slechts 2 procent heeft geen idee van de risico's die met lenen gepaard gaan. "Geld lenen hoeft geen probleem te zijn, zolang je verstandig met het geld omgaat."

Direct iets kunnen kopen (38 procent) en financiële ruimte hebben als je even krap bij kas zit (34 procent) worden het vaakst genoemd als voordelen van lenen bij een financiële instelling.

Driekwart van de Nederlanders ziet het betalen van rente als het grootste nadeel van lenen. De maandelijkse lasten is voor een krappe meerderheid eveneens een probleem. Eén op de vijf Nederlanders vindt het lastig om de discipline op te brengen om af te lossen.

74 procent van de vrouwen die niet lenen, zegt bewust alleen iets te kopen als er geld voor is. Een meerderheid van de mannen geeft dit eveneens aan. Daarnaast stellen vier op de tien mannen die niet lenen voldoende inkomsten en/of spaargeld te hebben.

Bijna helft van Nederlanders (44%) vindt dat lenen in de taboesfeer zit door crisis
Voor Nederlandse mannen is het lenen van geld minder bezwaarlijk dan voor vrouwen. Zo gaat 65% van de mannen wel eens een lening aan, tegen 56% van de vrouwen. Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart het aangaan van een lening als stressvol, waarbij het percentage vrouwen met 62% hoger is dan het percentage mannen (48%). Vrouwen ervaren het lenen van geld in het algemeen als minder positief dan mannen.  Ruim twee vijfde van de Nederlanders (44%) vindt dat lenen in de taboesfeer zit als gevolg van de economische crisis en overheidsmaatregelen. Dit blijkt uit het Nationaal Leen Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van InterBank door Ruigrok | NetPanel.

Mannen minder bezorgd over lenen
Nederlanders die denken dat mannen vaker geld lenen dan vrouwen, denken dat dit komt omdat mannen zich minder druk maken over het hebben van een lening (47%) en minder moeite hebben met het afsluiten van een lening (44%).

Het Nationaal Leen Onderzoek laat zien dat zo’n 30% van de Nederlanders bij voorkeur geld van familie of vrienden leent. 32% van de Nederlandse mannen leent wel eens geld bij een (online) bank. Onder vrouwen is dit 21%. Nederlanders lijken een dubbel gevoel te hebben bij het aangaan van een lening. Hoewel 56% deze keuze als stressvol ervaart, vindt 43% een lening handig en noemt 39% het eenvoudig om te lenen. Vrouwen vinden overigens positieve eigenschappen als handig, eenvoudig, betrouwbaar, veilig en transparant minder bij een lening passen dan mannen.

Lenen voor auto, motor of huis favoriet
Nederlanders zijn het meest bereid tot het afsluiten van een lening voor de aanschaf van een auto, motor en voor een renovatie of verbouwing van de woning.

Crisis vraagt om transparantie
Ruim twee vijfde van de Nederlanders (44%) geeft aan dat lenen in de taboesfeer zit als gevolg van de economische crisis en de vele bezuinigingen van de overheid. Henk Jan Meijer, manager Communicatie van InterBank: “Wij kunnen ons goed voorstellen dat geld lenen bij veel mensen stress oplevert, zoals het onderzoek laat zien. Maar we denken ook dat dit niet nodig is. Wij zien het als onze plicht om dat gevoel waar mogelijk weg te nemen. Onder meer door zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn. Een klant moet bij het lenen van geld weten wat de consequenties daarvan zijn en welke vorm van krediet het beste bij hem en zijn situatie past.”

Het Nationaal Leen Onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok | NetPanel onder ruim 600 mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar. Daarbij is onder meer ingegaan op de leendoelen, de plus- en minpunten van lenen en hoe men aankijkt tegen financiële dienstverleners. De resultaten zijn representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×