Markt voor duurzaam sparen en beleggen trekt aan

De particuliere markt voor duurzame spaar- en beleggingsproducten stijgt fors met 9,2 procent, van ruim 18 miljard euro naar bijna 20 miljard. Deze groei is beduidend hoger dan de algemene marktgroei. Dat meldt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in het rapport ‘Duurzaam Sparen en Beleggen 2012’.
 
De markt voor duurzaam sparen en beleggen laat consistente groei zien de afgelopen tien jaar. De markt is drie keer zo groot geworden. In 2003 brachten Nederlandse particulieren nog maar 6,6 miljard euro onder in duurzame spaar- en beleggingsproducten. In 2012 is dat al 19,9 miljard euro.

Reguliere duurzame producten
Regulier duurzaam sparen en beleggen steeg met bijna 16% tot bijna 14 miljard euro. “We zien nu een groei, geheel op eigen kracht van de reguliere producten”, aldus Giuseppe van der Helm. “Blijkbaar heeft de particuliere belegger de waarde ontdekt van duurzaamheid.”

Fiscaal vrijgestelde producten
Fiscaal vrijgesteld duurzaam sparen en beleggen daalde met 4% tot bijna 6 miljard euro. De verklaring voor de daling in de fiscaal vrijgestelde markt moet volgens VBDO-directeur Giuseppe van der Helm gezocht worden in de aanvankelijk geleidelijke afbouw van de fiscale voordelen. Inmiddels heeft de regering voor de groene producten besloten om het fiscale voordeel te handhaven.

Tevens is er binnen deze groep van fiscaal vrijgestelde producten een aanzienlijke verschuiving te zien van beleggingsproducten naar de spaarproducten. Van der Helm wijt dit aan de behoefte aan meer zekerheid bij beleggers.

Fondshuizen / distributeurs
Wat betreft het aanbieden van de duurzame spaar – en beleggingsproducten is ASN Bank duidelijk marktleider, gevolgd door Triodos Bank en Rabobank.
Wat betreft de distributeurs worden de meeste duurzame beleggingsproducten verkocht door ABN Amro en Rabobank. De werkelijke markt van duurzame spaar en beleggingsproducten is groter dan de markt die in dit onderzoek in kaart is gebracht, omdat de buitenlandse beleggingsfondsen en duurzame mandaten niet meegenomen zijn.
 
Verantwoord beleggen
Een andere marktontwikkeling waar de VBDO in het rapport op wijst, is de opkomst van het maatschappelijk verantwoord beleggen. Steeds meer banken bieden beleggingsproducten aan met het predicaat ‘verantwoord’, waarbij maatschappelijke en ethische afwegingen worden meegenomen in criteria voor een beleggingsfonds. De VBDO-directeur ziet de opkomst van het ‘verantwoord beleggen’ als een goede ontwikkeling: “Nog nooit eerder is op zoveel belegd vermogen een dergelijke toetsing toegepast. Dat kunnen we alleen maar als een stap voorwaarts beschouwen.”
 
Het onderzoek is mogelijk gemaakt met inhoudelijke en financiële steun van ASN Bank en ABN Amro. (Bron: VBDO)

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×