Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

branche

Gisteren heeft het ministerie overlegd met de sector over het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen. Aanleiding van het gesprek was motie nr. 118 (29 507). De kamer heeft het ministerie gevraagd om in overleg met de sector voor 1 december te komen met voorstellen voor een versoepeling met behoud van kwaliteit. De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwwerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen.

Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben tijdens dit gesprek nadrukkelijk over het voetlicht gebracht dat een PE-puntensysteem een betere alternatief is dan een verplicht PE-examen. Naast een goede borging van de kwaliteit is ook een breed draagvlak van groot belang om tot een goed werkend PE-systeem te komen. Het voorstel houdt in de kern in dat financieel adviseurs verplicht zijn binnen een bepaalde periode geaccrediteerde opleidingsactiviteiten bij te wonen. In een openbaar PE-register worden de behaalde studiepunten vastgelegd. Wanneer niet aan de verplichte PE is voldaan volgt er een maatregel van tucht, namelijk doorhaling in het register.

Het voorstel sluit aan op de wens van de kamer om de permanente educatie in lijn te brengen met vergelijkbare beroepsgroepen. De Europese toezichthouder heeft zich recent ook uitgesproken voor het door de brancheorganisaties voorgestelde PE-puntensysteem.

Daarnaast hebben we nogmaals gepleit voor aanpassing van het voorgenomen PE-bouwwerk en de daarin opgenomen eindtermen. Het verder wegnemen van overlap, zorgen voor een goede vrijstellings- en gelijkstellingsregeling en betere aansluiting bij de beroepspraktijk zijn onderwerpen die dringend aandacht behoeven. Voor integriteit en adviesvaardigheden is het bijwonen van een goed programma effectiever dan toetsing via multiple choice vragen.

Het ministerie neemt de voorstellen van de sector mee in haar besluitvorming over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamer.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×