CFD wil een zuiver toezichtmodel

Zoals het er nu naar uitziet, stopt de overheid met haar bijdrage aan de toezichtkosten voor de financiële markten. Hiermee wordt de toezichthouder financieel volledig afhankelijk van de partijen die onder haar toezicht vallen. Dit is een uiterst ongewenste situatie omdat dit de invloed van de overheid op de toezichthouder verkleint en de stijgende toezichtkosten volledig op de beroepsgroep worden afgewenteld. Door dit beleid komt de overheid nog meer op afstand te staan, waardoor de toezichthouder een zeer dominante rol kan gaan innemen.

De lesprit des loisPersoonlijke vrijheid
Al in de 18e eeuw oefende Montesquieu kritiek op het absolutisme. Hij werkte in 'De l'esprit des lois' zijn theorieën uit over de scheiding der machten. Centraal hierin staat dat de persoonlijke vrijheid slechts gegarandeerd wordt in een staat waarin de machten zijn gedeeld. De ene macht beperkt immers de andere.
 
Absolute macht
Wanneer we vervolgens kijken naar het dagelijks functioneren van de AFM, dan zien we dat hier de machten lijken te zijn samengevloeid. De toezichthouder mag nadere regelgeving opstellen, overtredingen opsporen en vervolgens de strafmaat bepalen. Hiermee is de toezichthouder, naar de inzichten van CFD, verworden tot een absolute macht en komt de persoonlijke vrijheid in gevaar. Wie beschermt de ondernemer (ZZP'er) tegen zijn almachtige toezichthouder?

Primaire taak
CFD zal er bij de politiek op aandringen om de vele taken van de toezichthouder te beperken tot een primaire uitvoerende (controlerende) taak. In het gewenste toezichtmodel kan het niet meer zo zijn dat de onder toezichtstaande ondernemingen gecontroleerd en bestraft worden door één en dezelfde instantie. CFD vindt dat de AFM in haar huidige vorm indruist tegen de beginselen van onze parlementaire rechtsstaat en daarmee de democratie geweld aandoet.
 
Zuiver toezichtmodel
CFD zal zich de komende tijd inzetten voor een zuiver toezichtmodel om de rol van de toezichthouder te beperken en zo de belangen van een ieder die onder de reikwijdte van het toezicht valt te beschermen.
 
In een nieuwe financiële wereld, die mede door de toezichthouder is vormgegeven, dient bovendien ook iedere geldstroom tussen toezichthouder en de onder toezichtstaande bedrijven verbroken te worden. Zo onstaat er een zuiver toezichtmodel waarbij er geen plaats is voor belangenverstrengeling en het klantbelang echt centraal komt te staan.
 
Uitslag enquête
Ook de door CFD gehouden enquête naar het jaarlijkse Self Assessment heeft duidelijk gemaakt dat 97% van de geënquêteerden vindt dat de toezichthouder de grenzen van het toezicht overschrijdt. Daarnaast vindt 96% dat de vraagstelling in het Self Assessment de relatie met de toezichthouder verstoort en ervaart 65% het self assessment zelfs als bedreigend.
 
CFD stelt dat wanneer 2/3 van alle onder toezichtstaande bedrijven een angstcultuur bevestigt, het de hoogste tijd is dat het functioneren van de AFM onder de aandacht van de politiek wordt gebracht.
 
Gelet op het bovenstaande zal CFD het parlement verzoeken om de rol van de toezichthouder op de agenda te zetten en deze nader te onderzoeken. CFD houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Cookie Informatie

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Ik ga akkoord

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.

×